Brands

Antonín Perič, Praha - Serial numbers

Výrobní čísla – časové zařazení (přepis z dochované zakázkové knihy)

Velmi snadno si sami najdete rok výroby podle výrobního čísla a tím snadno určíte vybavení rámu správnými dobovými komponenty.  

Pravděpodobně nejslavnější český výrobce rámů kol (první rám postavil cca 1933/34, poslední až v sedmdesátých letech), jehož kola patří mezi nejvíce ceněná a hledaná sběrateli nejen z Čech, na unikátních dobových fotografiích. 

Antonín Perič

 

 Před rokem 1934 - bez přesného určení (vyrobeno 9 rámů)

 • pro Smekal Alois - 21.007
 • pro Potužák Jiří - 21.008
 • pro Krbec Miloslav - 21.009
 • pro Novák Oldřich - 21.010
 • pro firmu Werner J. (z dodaného materiálu „Stelring“) 3 rámy - 21.011 až 21.013
 • pro Krbec Miloslav – 21.014
 • pro pan Brynda (z materiálu BSA) – 21.015

použitý materiál trubek označen jako „D.d.“ nebo „D.s.“ 

1934 (vyrobeno 29 rámů)

 • pro firmu Křížek Praha (z dodaného materiálu „Stelring“) 3 rámy - 21.016 až 21.025
 • výrobní čísla 21.016 - 21.042
 • použitý materiál trubek označen jako „D.d.“, „D.s.“  nebo BSA
 • rám 21.040 postaven pro Bataglia Christian
 • rám 21.041 postaven pro Peták Jindra z Plzně

1935 (vyrobeno 34 rámů) 

 • výrobní čísla 21.044 - 21.070
 • mimo číselnou řadu: dětské silniční kolo 498 380, přestavba 70 247, cestovní 70 371,
 • rám 21.067 Brůžek (v tomto roce nově použit i materiál trubek Durkopp)

1936 (vyrobeno 53 rámů) 

 • výrobní čísla21.071 - 21.126
 • dámský rám 50.924
 • 1 ks cestovní rám bez výrobního čísla
 • 11 ks závodní rám BSA – Jakl bez výrobního čísla
 • řada rámů vyrobena pro firmu Vondřich, několik pro Hanousek
 • rám 21.040 pro Bataglia Christian 21.března 1936 (označeno material S.S. Durkopp)        

1937 (vyrobeno 37 ks)

 • výrobní čísla21.127 – 21.159
 • 2 ks rámy bez výrobního čísla
 • rám 21.137 označen extra „vyroben pro pana Periče – jako VLASTNÍ“ (později vlastnil pan Pražák)
 • rám 21.141 vyroben pro Konárek Praha

Perič 1937 - serial number 21.141

 

1938 (vyrobeno 71 rámů) 

 • 161 – 21.226
 • pro p. Nováka vyrobeny dva rámy z dodaného matriálu – pánský a dámský.
 • výrobní čísla: 65.5006 a 65.5009
 • nově uváděny materiály: Diamant, Gloria, Special, France
 • řada rámů pro obchodníky: Vondřich, Golombiowski, Křížek

Perič 1938 - serial number 21.180

 

1939 (vyrobeno 57 rámů)

 • výrobní čísla 21.228 – 21.259 (plus číslo 21.382)
 • pro p. Jarolíma vyroben rám bez výrobního čísla
 • dále „polozávodní“ rámy 21.257, 9842 a 79.812

Perič 1939 - výrobní číslo 21.231

 

Perič 1939- serial number 21.233

 

1940 (vyrobeno 68 rámů

 • výrobní čísla 21.258 – 21.337
 • navíc výrobní čísla mimo řadu 21.398, 21.242, 21.343, 21.346 a 21.347
 • pro Vlastu Buriana bez výrobního čísla
 • dámský sportovní rám 22.300
 • 5 ks závodní rám bez výrobního čísla
 • pro p. Svobodu ONYX výrobní číslo 6066
 • pro p. Rydlo ONYX výrobní číslo 6048
 • pro p.Holého výrobní číslo 154 98 95
 • pro pana Kňákala 3 kola - 157 93 15, 154 93 08 a 13 83 880
 • pro paní Hlaváčovou 3 kola – 157 93 08, 159 42 68 a 64 43 240

Perič 1940 - serial number 21.273

 

Perič 1940 - serial number 21.306

 

Perič 1940 - serial number 21.342

 

1941 (vyrobeno 93 rámů) 

 • výrobní čísla 21.348 – 21.417
 • navíc výrobní čísla mimo řadu 21.339 a 21.344
 • 9 rámů bez výrobního čísla
 • další zakázky pod čísly: 24.122, 24.518, 24.359, 25.009, 12.137, 24.837, 94.341, 94.327, 94.302, 96.161, 96.100, 95.293, 96.510, 96.651, 12.3946, 13.15624, 71.396, 24.568, 32.389, 33.274, 32.068, 25.0642, 25.0787, 24.3663, 25.0778, 25.0786, 32.799, 35.478, 35.254, 15.49308

Perič 1941 - serial number 21.348

Perič 1941 - serial number 21.368

 

1942 (vyrobeno 127 rámů)

 • výrobní čísla 21.418 - 21.509 (číselná řada není úplná a v záznamech je hodně přepisů a zmatků)
 • navíc výrobní čísla mimo řadu 21.403, 21.406, 21.408, 21.411, 21.415
 • další zakázky pod čísly: 777, 80.136, 1415203, 1198, 250822, 250749, 42874, 1451547, 43063, 81226, 80159, 60464, 42899, 43097, 41437, 44496, 43883, 44957, 43057, 43931, 117946, 81813, 44843, 44880, 214, 44744, 45019, 44981, 80456, 672434, 41695, 81234, 6316, 79794, 44016, 83239, 47622, 197096, 197518, 197359, 45289, 197103, 12402, 278051, 1415970, 280517,

Perič 1942 - serial number 21.472

1943 (vyrobeno 76 rámů) 

 • prokazatelně v roce 1943 výrobní čísla 21.510 – 21.522
 • navíc čísla mimo řadu 21.508, 21.471, 21.310, 21.492, 21.431, 21.428
 • další zakázky pod čísly: 43083, 289974, 290070, 290110, 1869297, 960067, 44915, 291121, 290112, 87330, 289966, 1415961, 53812, 53675, 53668, 53677, 53710, 290082, 53792, 81234, 89131, 53788, 278306, 79714, 21, 1384871, 21520, 21522, 53838,
 • rámy vyrobené s poznámkou 1943/44: 21.523 – 21.530
 • další zakázky s poznámkou 1943/44: 53520, 89144, 1384808, 53757, 301682, 301861, 301770, 289766, 1384803, 301817, 53698, 301684, 87384, 280502, 301663, 290040, 301733, 301803, 391719, 301800, 87189, 53773, 310742, 81181, 310695,

1944 (vyrobeno 26 rámů) 

 • výrobní čísla 21.541 – 21.549
 • navíc čísla mimo řadu: 21.436 a 21.539
 • další zakázky pod čísly: 1867479, 197284, 91381, 53619, 281278, 1520201, 44958, 333930, 45218, 93361, 108383, 28263,

Perič 1944 - serial number 21.541

Perič 1944 - serial number 21.543

 

1945 (vyrobeno 19 rámů) 

 • výrobní čísla 21.552 – 21.468
 • další zakázky pod čísly: 25.559 a 35.4680
 • dále dva rámy (oba s výrobním číslem 215) a poznámkou „Gersthofer“ a „Milan Perič“
 • další zakázky pod čísly: 25559 (pro firmu Kubrycht), 354680,

1946 (vyrobeno 22 rámů)

 • výrobní čísla 21.578 – 21.600
 • navíc čísla mimo řadu: 21.493, 21.479, 21.521, 21.577, 21.531, 21.475, 21.566, 21.495, 21.353
 • dva rámy s odlišnými výrobními čísly: 214 a 21 (zřejmě nekompletní číslo, jen předepsané dvoj – trojčíslí)
 • další zakázka pod číslem: 89115

1947 (vyrobeno 37 rámů) 

 • výrobní čísla 21.603 – 21.616
 • navíc čísla mimo řadu: 21.594, 21.338, 21.593, 21.592, 21.572, 21.538, 21.557, 21.598, 21.595, 21.601, 21.581, 21.530, 21.551, 21.587, 21.588, 21.503, 21.494, 21.408, 21. 506, 21.496, 21.574, 21.511

Perič 1947 - serial number 21.616

 

1948 (žádné rámy nebyly vyrobeny během tohoto roku) 

 • velký zmatek v evidenci a možná některé rámy uváděné v roce 1947, byly skutečně vyrobeny v roce 1948 – možná jde o čísla 21.600 – 21.646 (21.647 – první označené ve zdvojené evidenci jako 1949)

1949 (vyrobeno celkem 19 rámů)

 • výrobní čísla 21.624 – 21.648 (neúplná řada, zmatečné číslování)
 • dva rámy pro p. Pavlíček označení pouze 21 (nezapsané, nedokončené číslo)
 • navíc čísla mimo řadu: 21.612, 21.501, 21.599
 • 2 rámy pro Závod míru 21.646 – Honza Veselý, 21.645 – Milan Perič

Perič 1949 - serial number 21.629

 

Perič 1949 - serial number 21.646

 

1950 (vyrobeno 6 rámů)

 • výrobní čísla: 21.576, 21.826, 21.636, 21.622,
 • atypické výrobní čísla: 2010 a 2003

1951 (vyrobeno 16 rámů

 • výrobní čísla: 21.676 – 21.689
 • navíc čísla mimo řadu: 21.579, 21.618, 21. 627, 21.638
 • atypické výrobní číslo: 2992
 • 672 miniatura do výlohy

Perič 1951 - serial number 21.686

 

1952 (vyrobeno 10rámů pro závodníky)

 • výrobní čísla: 21.690, 21.692, 21.694, 21.698, 21.702, 21.704, 21.708, 21.709, 21.710,
 • výrobní číslo 21.699 přepsáno na 21.999 (asi na přání zákazníka)

1953 (vyrobeno pouze 7 rámů pro závodníky) 

 • Milan Perič 21.697
 • Jan Veselý 21.701
 • Čapek Vladislav 21.696
 • Koutný 21.693
 • Josef Kolář 21.703
 • Zdeněk Bína 21.700
 • Puklický 21.694

1954 (vyrobeno 18 rámů) 

 • výrobní čísla: 21.695 (Nesl), 21.685 (Junek), 21.680 a 21.691 (Tesla), 21.705 (Sedlák), 21.706 (Milner), 21.707 (Kuneš), 21.711 (Sojka) 
 • dokončen rám z roku 1953 21.700
 • dále výrobní čísla: 21.671 - 21.679

Perič 1954 - výrobní číslo 21.671

 

1955 (vyrobeno 17 rámů) 

 • výrobní čísla: 21.712 – 21.731
 • dále výrobní čísla: 21.7245 a 21.719?

1956 (vyrobeno 12 rámů)

 • výrobní čísla: 21.732 – 21.743
 • dále výrobní čísla: 21.630 a 21.689

1957 (vyrobeno 13 rámů)

 • výrobní čísla: 21.744 – 21.752
 • dále výrobní čísla: 21.741, 21.689 a 21.742
 • podruhé uvedeno číslo 21.743 stejně jako v roce 1956

Perič 1957 - serial number 21.750

 

1958 (vyrobeno 21 rámů)

 • výrobní čísla: 21.758 – 21.778
 • jeden rám s odlišným výrobním číslem 21.77330

Perič 1958 - serial number 21.761

Perič 1958 - serial number 21.772

Perič 1958- serial number 21.776

Perič 1958 - serial number 21.778

 

1959 (vyrobeno 19 rámů) 

 • výrobní čísla: 21.779 – 21.798
 • mimo řadu 21.887

Perič 1959 - serial number 21.781

 

Perič 1959 - serial number 21.787

 

1960 (vyrobeno 18 rámů)

 • výrobní čísla: 21.799 – 21.816

Perič 1960 - serial number 21.809

 

1961 (vyrobeno 15 rámů)

 • výrobní čísla: 21.817 – 21.887
 • výrobní číslo 21.887 je opět uvedeno stejně jako v roce 1959
 • dále výrobní čísla: 21.782, 21.686, 21.785, 21.789

1962 (vyrobenoy 3 rámy)

 • výrobní čísla: 21.887, 21.888, 21.889
 • výrobní číslo 21.887 je uvedeno v letech 1959 i 1961

Perič 1962 - serial number 21.889

 

1963 (vyroben pouze 1 rám) 

 • jediný rám s číslem 21.792

1964 (vyrobeny 2 rámy) 

 • výrobní čísla 21.799 a 21.800

1965 (vyrobeny 3 rámy) 

 • výrobní čísla 21.790, 21.808 a 21.809

1966 (vyrobeny 2 rámy)

 • výrobní čísla 21.810 a 21.811

1967 (vyrobeno 5 rámů)

 • výrobní čísla: 21.814, 21.812, 21.816, 21.815, 21.888

1968 (vyroben jeden nebo žádný rám)

 • pod číslem 21.818 uveden rám pro Jiřího Dalera
 • podle přímé výpovědi pan Daler toto kolo od Periče neměl

Extra záznamy výroba pro firmy: 

 • 1933: 10 rámů pro fi. Jaňour - výrobní čísla 9287 - 9296
 • 1933: 8 rámů Super LUX pro fi. Jaňour - čísla 9369 – 9476
 • 1934: 16 rámů SIKER Lux Balon - pro fi. Jaňour – čísla 9339 – 9358
 • 1935: 21 rámů pro fi. Jaňour
 • 1935: 10 rámů mix pro fi. Jaňour – čísla 9637 – 9646

Nezjištěné výrobní čísla: 

Perič 1949 - serial number 21.???

 

Manufacturers and Inventors of velocipedes ENGLAND 1865 - 1877

The beginnings of velociped production in England. All names and companies in the list are verifiable. I have taken the liberty of adding a few other newly discovered and where the situation allows to attach gradually photos.

Last updated - added: letter "S" - 05/03/2023

England „A“

Aliance Velocipede Co., - London

Alsing - Glasgow

Anderson Bros. - Glasgow

Archer & Co., - Manchester

 

England „B“

Baker - Bristol

Banks Bross - Stirling

Beck &  Candlish, Sheffild

Beck & Co., -London

Bingham - Bristol

Boden - London

Britania Sewing Machine co., - London

Brown Robert - Stranton

Browne W.H. - Liverpool

Brown &  Green - London

W.E. Burrows & Sons´ - 27 et 66 1/2 St.Aldate´s street, Oxford

Button - London

 

England „C“

Caruthers - London

Childs - London

Church  & Co., - London

Coventry Machinist´Co.Ltd. - Coventry

Crowley & Co. - Sheffield

 

England „D“

Davis - Cheltenham

 

Davis - L London

Dewrance J. & Co., - London

Dightham - Dunstable

Duncman - Liverpool

Dunn  & Co., - London

 

England„E“

Eden - S & E, England

Velocipéde Excellence EDEN - ex Musée du Vélo et de la Moto, Domazan, France, ex Biczycle collection, photos were taken by RŠ c.2015

Eden - S & E

England „F“

Fletcher - Salford

Forder and Travers - Wolverhampton

Frasi H. - Liverpool

 

England „G“

Garrood - Falkenham

 

Gray & Co., - London

Green - Brighton

Grout (F.J.Noble & Co.,) - London

 

England „H“

Hall - Birmingham

Hardman - Radcliffe

Harris H.G. - Dover

Henderson T. - Newark

Hill - London

Hood  & Co., - London

Paul Hood  - King William street, London

Paul_Hood

Paul_Hood_Co

Hornby - Sheffield

Howes - Cambridge

Hugues - Birmingham

 

England „J“

Jackson W. - (Caroline street, Pimlico)

James - Birmingham

Jolley & Son - Norwich

 

 

England „K“

Kelsey - Margate

 

Kent J.L. & Son - Beccles

King W. & L. - Buxton

Knowles John - Salford

 

England „L“

Lees & Graham - Carlisle

 

Leonard - Bristol

Leveson - Manchester

Lewis James (later Lewis and son) - 41, Great street, Lincoln´s inn fields, W.C.

Lisle - W´hampton

Llooyd Henry - Liverpool

London Velocipede Mfg. Co. - London

Longmore Axle & Spring Manufactory - Birmingham

Lowle - Chelmsord

 

England „M“

Mc Call -  Kilmarnock

Mc Dowell -  Liverpool

Mc Lay -  Glasgow

Marshal Bros. -  Glasgow

Marsley -  Wiesbech

Martin Richard -  Beccles

Megginson -  Darlington

Meredith J.S. & J - London

Metropolitan India Rubber  & Vulcanite Co. - London

Muir -  Salford

Munro -  Edimbourg

 

England „N“

Nation - London

National Veloc Co. - Manchester

Naylon C. & J. - Leighton

Newton Wilson & Co. - London

Nicholson - London

Nation - London

Norrington - London

Northage - Nottingham

 

England „O“

Orme Bros. - Wolverhampton

Owen, Pullen & Co. - Rotherhithe

 

England „P“

Palmer & Co. - Birmingham

Parfey & Co. - London

Parker & Son - London

Payne & Son - Trapstone

Pearson William - Leeds

Perry & Co. - Wolverhampton

Pearce W.H. - 201 union street, Borough SE

Peyton & Peyton - Birmingham

Phoenix Foundry - Lancaster

Price - Wolverhampton

 

England „R“

Ransone & Co. - London

Rawlins - Birmingham

Reynolds & Mays - London

Robert & Son - London

Robinson J. - Dublin

 

England „S“

Samuel & Peace - Liverpool

Singleton W. - Ipswich

Smith - Glasgow

Smith - London

Snoxel & Spencer - London

Sparrow - London

Spittle - Birmingham

Starley & Co. - Coventry

St Pancars Ironworks Co. - London

Stassen & Co. - London

 

England „T“

Tangye Bross. - Birmingham

Taylor - Bristol

Teale - Manchester

Thomas - Liverpool

Timbarlake - Maidenhead

Tolman William - Wolverhampton

 

England „U“

Underhill - Newport

 

England „V“

Varty - Royston, Herts

Villepigue & Co. - London

 

England „W“

Watts - Sheffield

Weldon - Leicester

Williams - Birmingham

Wilson & Co. - London

Whittaker & Co. - Scarborough

Willway - Bristol

Manufacturers and Inventors of velocipedes FRANCE 1865 - 1877

The beginnings of velociped production in France. All names and companies in the list are verifiable. I have taken the liberty of adding a few other newly discovered and where the situation allows to attach gradually photos.

Last updated - added: letter "S" - 05/03/2023

France „A“

Ader Clément - Muret (Haute-Garonne), France

Ader Clément from Musée Clément Ader – Muret photos were taken by RŠ

Ader Clement

Ader Clément from Musée des Arts et Métiers – Paris, France photos were taken by RŠ

Ader Clément Arts et Métiers – Paris

Ader Clément from Biczycle collection - Czech republic

Ader Clément double frame

Anger - Paris, France

Antoni Gustave - 32 rue Neuve Coquenard, Paris, France

Antoni from a private collection - Czech republic

Antoni Paris

Ausset - Montpellier, France

Auvray Victor - Paris, France

Avenet (le Velocipéde Européen) - Paris, France

Avenet velocipede from Musée Moto Vélo, Domazan – France photos were taken by RŠ 2

Avenet

France „B“

Bajard Jules - Loire, Roanne, France

Bajard velocipede from a private collection - Czech republic (ex Buisset collection)

Bajard - Roanne

Bajard from VELORAMA - The Dutch National Cycle Museum, Nijmegen – Netherlands photos were taken by RŠ

Bajard Jules

Balon P. - Blois (near Orléans and Tours), France

The velocipede from Robin Renard private collection www.velocipedie.fr 

Balon P., Blois

Barberon et Meunier - Néronde (Cher), France

Barberon et Meunier patents

Barberon et Meunier with free wheel system from a Alan Cuvier privat collection - France

Barberon et Meunier

Early production of Barberon et Meunier with free wheel system from a Patric Joret  privat collection - France

Barberon et Meunier patents

BARTE et Cie  Brevet - France

A nice original example, privat collection, France, photos were taken in 2020, serial number 141,  size of front whell 85 cm

BARTE et Cie

Baudry - Laval, France

Baudry velocipede from Musée des Sciences, Laval in France

Baudry - Laval, France

Baumann - Paris, France

Bayeux Alfred Alexis - Paris, France

Beghin - rue deParis, Belleville, France

Benon constructeur - Passage Joufray 1315-17, Montmartre, Paris, France

Benon papers

Benon velociped from Musée national du Château de Compiègne, Francie photos were taken by RŠ

Benon constructeur Paris

Benon velociped  with a very special suspension system of front wheel from Musée national du Château de Compiègne, Francie (ex collection Claude Reynaud - France) photos were taken by RŠ

Benon suspension

A next example of Benon velociped  with suspension system of front wheel from privat collection in France

Benon suspension II

Benon velocipede from privat collection in France

Benon Paris I

Benon velocipede from Deutsche Fahrradmuseum, Bad Brückenau - Germany, photos were taken by RŠ 2020

Benon Paris II

Next examle of Benon velocipede from privat collection in France (photos were taken by RŠ)

Benon Fabricant

Benon tricycle from VELORAMA - The Dutch National Cycle Museum, Nijmegen – Netherlands photos were taken by RŠ

Benon tricycle

Bernard et Jonguet (GM Cabre) - Cours Cellet, France

Berriat - Trouhans (Cote-d´or), France

Very rare velocipede Berriat-Trouhans from Francois Haguet privat collection in France

Berriat - Trouhans

Berruyer Alfred - Grenoble, France

Berruyer

Bescher fils et Cie - 8 rue Royale, Paris, France

Blairon A. - Charleville, France

Boeuf A. systéme Nicolet - 37 rue Grande, Tarare (Rhone), France

Boeuf A. systéme Nicolet

Boeuf velocipede from Biczycle collection - Czech republic

Boeuf A. velocipede

Boeuf velocipede from Musée Moto Vélo, Domazan – France photos were taken by RŠ

Boeuf velocipede

Boison Jules - ? (Musée de Compiegne)

Boland Claude - Lyon, France

Boland velocipede from VELORAMA - The Dutch National Cycle Museum, Nijmegen – Netherlands photos were taken by RŠ before this velocipede was restored

Boland

Bonnefond Charles - 57 rue Impériale, Ivry-sur-Seine

Bonnefond velocipede from Musée Moto Vélo, Domazan – France photos copy of Claude Reynard book

Bonnefond patent

Bonnefond velocipede from Musée d'art et d'industrie, Saint-Étienne – France photos were taken by RŠ in museum deposit

Bennefond Ch. - I

Bonnefond velocipede from Biczycle collection - Czech republic

Bennefond Ch. - II

Bennefond velocipede from VELORAMA - The Dutch National Cycle Museum, Nijmegen – Netherlands photos were taken by RŠ

Bennefond Ch. - III

Bonsens et Lallement - Paris, France

Bontour Napoléon Luis - Paris, France

Bouchage et Cie - Lyon, France

Bouchage et Cie velocipede from Biczycle collection - Czech republic

Bouchage et Cie

A nice example of late production of Bouchage et Cie velocipede - privat collection Czech republic

Bouchage et Cie II

A very rare Bouchage et Cie suspensin velocipede from Musée Moto Vélo, Domazan – France photos were taken by RŠ

Bouchage et Cie suspension

Bouchage et Cie suspension velocipede from Biczycle collection - Czech republic

Bouchage et Cie suspension II

Bourgeois - Avenue de la Grande Armée, Paris, France

Bouvier fils - Valance, France

Brenas et Carreau - 167 rue de Crimée, Paris, France

Brenas at Carreau - Velocipede Illustré

Busson Claude Antoine – Paris (Brevet no.85835)

France „C“

Cadot – 7 rue des Chartreux, Lyon, France

Cadot Lyon

Cadot velocipede from Biczycle collection - Czech republic (ex Jean Lalan collection- France)

Cadot velocipede

A very nice and original example of Cadot velocipede from VELORAMA - The Dutch National Cycle Museum, Nijmegen – Netherlands photos were taken by RŠ

Cadot velocipede II

Camus Francois – 22 Avenue de Vincennes, Paris, France

Camus

Camus velocipede from collection in South Korea (ex Buisset collection)

Camus velocipede

Cantrel – 73 rue Dulong, Paris, France

Cantrel

Caron J.C. – Paris, France

Carriot C. – Paris, France

Casuire - France

Casuire tricycle from VELORAMA - The Dutch National Cycle Museum, Nijmegen – Netherlands photos were taken by RŠ (ex Ballet colection - ex Buisset colection - France)

Casuire France

Casuire tricycle from Biczycle collection - Czech republic (ex Velorama museum)

Casuire France II.

Charlet – 7 rue Legrand, Lyon, France

Chaulet E. – 26 rue St Gilles, Paris, France

A nice velocipede made by Mr. Chaulet from Gérard Salmon privat collection in France

Chaulet velocipede

Cheviot – Paris, France

Combes et Decker - France (Inventeur) 

One of first - for 99% first patent of free wheel system for velocipede from 1868

Conmbes et Decker

Compagnie Parisienne – 27 rue Jean Goujon – 12 Avenue Bugeaud, Paris, France

Cie Parisienne

Cie Parisienne velocipede from a privat collection in France

Cie Parisienne number 3104

Cie Parisienne velocipede from Biczycle collection - Czech republic

Cie Parisienne number 2892

A very rare model SERVICE (for army, post od deliery...) from Biczycle collection - Czech republic

Cie Parisienne model SERVICE

Draiwings attached to the certificate of addition to the patent no.86016 taken out on 1870 April 12th by the Société Olivier frérez (Compagnie Parisienne) for improvement in the construction of velocipedes

Wire wheels patent 1870

One of example of Cie Parisienne velocipede with wire wheels - privat collection

Cie Parisienne wire wheels

 

Condomines - Millau (reg.Lyon), France

Condomines velocipede from Biczycle collection - Czech republic (ex Ballet collection - ex Buisset collection)

Condomines

Corcellet Bernard – 15 Place Bellecourt, Lyon, France

Badge: Ancné Maisson J.M. Carre, Bellecourt, Lyon

Corcellet tricycle

Corcellet Bernard et Jouguet – 15 Place Bellecourt, Lyon, France

Ancné Maisson J.M. Carre - Lyon

Corcellet Bernard et Jouguet velocipede from a private collection of Philippe Tibesar in Belgium

Corcellet Bernard et Jouguet

Corroyer Pére – Anzin, France

Cottraux – Chalons, France

Courteaux

Cottraux velocipede from VELORAMA - The Dutch National Cycle Museum, Nijmegen – Netherlands photos were taken by RŠ (ex Buisset collection - France)

Cottraux tricycle

Courbis - Grenoble, France

Courbis velocipede from a private collection. 

Courbis Grenoble

Coutable – Paris, France

France „D“

David Henri –  3 rue de l’Echelle-St-Laurent, Orleans, France

(David pére et fils – 106 rue Jolly, Bruxelles, Belgium)

David Pére et Fils

An early example of David velocipede from Ian Hall collection - England (found on the internet)

Early David velocipede

David velocipede from Biczycle collection - Czech republic

David Orleáns

A very interesting example of David velocipede with wheel for hard tires from Kees Koster privat collection, Holland

David Orleáns II

David velocipede from VELORAMA - The Dutch National Cycle Museum, Nijmegen – Netherlands photos were taken by RŠ

David Orleáns III

Delcout Charles – Paris, France

Delompré J-Baptiste – 99 rue Mouffetard, Paris, France

Delompré velocipede

Delompré velocipede from Deutsche Fahrradmuseum, Bad Brückenau - Germany, photos were taken by RŠ c.2015

Velocipéde Delompré

Demon E. – Paris, France

Desforges – Orléans, France

Desmaret Charles Cyprien – Paris, France

Desnoss-Gardissal – (Brevet No.81524) ???? France

Desnoss-Gardissal

Desruelles Auguste – 14 Porte Folne (Brevet no.83700)

Desruelles Fabricant

Drouhin Laurent – Fabrique de Vélocipèdes, rue de Vaugirard 112, Paris, France

Pphotos have been shared from Tonton Velo webside

Drouhin, France

Dubois A. – 104 Avenue de Paris, St.Denis, France

Dubois velocipede from Old Spokes Home – Burlington, Vermont - USA 

Dubois A. - St. Denis

The same velociped from the Glenn Eames collection before renovation. The pictures show many details.

Dubois A. - St. Denis "barnfind"

Dubois velocipede from Biczycle collection - Czech republic

Dubois A. - St. Denis, France

Dubos Charles – France (Inventeur)

Source: Claude Reynaud´s book titled "Aux origins de l'histoire du cycle, sources et preuves"

Dubos Charles

Dufeutrelle Eugéne – Lyon (?), France

Dutheil - Paris, France

no more information - part of bicycle/tricycle only

Dutheil Paris

E.D. (sůrement Dufeutrelle)

France „F“

Favaud – Paris, France

Favre Alexis Georges – Voiron, Iséra, France

A.Favre

Favre patent

A. Favre patent

A. Favre velocipede from a Carey Williams private collection - Chicago, USA (probably oldest one - serial number 92)

A. Favre velocipede I.

A .Favre from Biczycle collection - Czech republic

A. Favre velocipede II.

A. Favre velocipede from Musée Moto Vélo, Domazan – France

A. Favre velocipede III.

A. Favre velocipede from a private collection in France 

A. Favre velocipede IV.

A. Favre from a privat collection in Germany

A. Favre velocipede V.

A. Favre from Toon Lijbrecht collection in Holland (photos were taken many years ago, so my good friend Toon past away 2012)

A. Favre velocipede VI.

A. Favre from a privat collection in France (photos have been shared from Tonton Velo webside

A. Favre velocipede VII.

A. Favre from a france privat collection (photos have been taken 2023)

A. Favre velocipede VIII.

Fouénard – 52 Avenue de Breteuil, Paris, France

A velocipede Fouénard from Deutsche Fahrradmuseum, Bad Brückenau - Germany

Fouénárd

Fouénard from a privat collection in France (ex Jean Lalan collection - France)

Fouénárd II

Fouénard from a privat collection in Germany (ex Ivan Sojc collection - German Bicycle Museum Bad Bruckenau)

Fouénárd III

Fouénard velocipede from Biczycle collection - Czech republic

Fouénárd IV

Fouénard from a privat collection in France

Fouénárd V

 

France „G“

Galois Charles – 65 rue Charlot, Paris, France

Ch.Gallois

Gaugois et Frederick – 19 rueServient, Paris, France

Gaumerais D. – 3 Place d´Armes, Alencon, France

Gaspard - Nevers, France 

Gaspard velocipéde from a privat Steimes collection. Source: book "Les object du Velo" of John Victor and Théo Fraisse

Gaspard

Georges et Merckel – 5 rue des Acacias, Paris, France

Georges M. – 87 Avenue de la Grande Armée, Paris, France

M.Georges

M.Georges velocipede from deposit of The Collection Schlumpf – Mulhouse, France 

M.Georges velocipede

Gembault et Pelletier – Paris, France

Gervais, Lassus et Derombies – Paris, France

Gervat – Lyon, France

Patent No.85428 taken by Gervat on 1869 May 15th - coll. INPI, Paris

Gervat patent

An very early model from Henri Malartre museum, (69 - Roch.sur Saône) Lyon – France photos were taken by RŠ on bicycle exposition in St. Ettiéne

Gervat - early model

 

Gervat velocipede from Musée d'art et d'industrie, Saint-Étienne – France photos were taken by RŠ

Gervat velocipede II.

Gervat velocipede from Biczycle collection - Czech republic

Gervat velocipede

Gilhet – Nantes, France

Gilhet Mecanicien et Nances

Giraud (M.) – Lyon, France

M.Giraud velocipede from Biczycle collection - Czech republic

M.Giraud

Gonel et Cie – Paris, France (brevet no.76455)

Grandchamp (Hte) – Paris, France

A nice velocipede Grandchamp from Francois Haguet privat collection in France

Grandchamp

Grandy – Grandy et fils – Nouzon (Ardennes), France

Grandy–Grandy et fils

Gravelle E. - Besancon, France

Gravelle E.

Gravelle E. velocipede from Deutsche Fahrradmuseum, Bad Brückenau - Germany, photos were taken by RŠ 2020

Grosbois – Vernon (Eure), France

Gru Luis – Charleville (Ardennes), France

L.Gru

Guetton Luis – 54 rue Sala, Lyon, France

Guetton Luis

Guerin et Vincent – Paris, France

Guigue fréres – Lyon, France (Brevet no.81583)

Guigue fréres

A suspension velocipede from collection in South Korea (ex Claude Reynard - France) - a nice example how to use Guigue fréres patent (unknown marker - originally discovered in France)

Guigue fréres systém

France „H“

Haillot et Cie – Calais, France

Hazard Constant – France (Inventeur)

Source: Claude Reynaud´s book titled "Aux origins de l'histoire du cycle, sources et preuves"

Hazard Constant

Hubert – Anet (Eure et Loir)

Hubert velocipede from a Jean Simo collection Musée du Vélo, Hiers Brouage – France. Photo were taken by RŠ on previous Mr. Simo museum - The Cycle Museum of Favrieux – France

Hubert velocipede

France „I“

Ingé – 33 Avenue de Wagram, Paris, France

Maison INGÉ

France „J“

Jackson et Cie – 36 Boulevard Malherbes, Paris, France

Jacgues – Paris, France

Jacquier Claude – 81 rue Lafayette puis 115 rue du Mont Cenis, France

Jacquier

Jacquier velocipede from VELORAMA - The Dutch National Cycle Museum, Nijmegen – Netherlands photos were taken by RŠ

Jacquier tandem

No more info about this velocipede, was for sale circa 2012-14 in France

Jacquier pneu velocipéde

Jacquier velocipede from AcdB Museo - CITTÀ DELLE BICICLETTE, Alessandria, Italy (photos were taken by RŠ 2022)

Jacquier velocipéde

Jouanin Pierre-Francois – 23 rue Saussuere et rue del´Eglise, France

Jouanin

Joussement – Avignon, France

France „K“

Kilbert Jean-Pierre – Paris, France

France „L“

Lagrange fils – Autun (Seine et Loire), France

Etienne Lagrange (1839-1895) constructeur actif à Autun entre 1869 et 1872.

Lagrande

Lagrange velocipede from VELORAMA - The Dutch National Cycle Museum, Nijmegen – Netherlands photos were taken by RŠ

Lagrande velocipede I.

A small (not for children) Lagrange velocipede from Biczycle collection - Czech republic

Lagrande velocipede II.

Lagrange tricycle from Biczycle collection - Czech republic

Lagrande tricycle

Lallement Pierre – 79 Avemue de Wagram, Paris, France

Pierre Lallement

Lallement patent

Lallement velocipede from collection in South Korea (ex Claude Reynard - France) - photos were taken by RŠ. One example known only!!!!

Lallement velocipede

Langeron – Paris, France

Langlois et Mirot Boulevard de Courcelles, Paris, France

Lasserre – Toulouse, France

Lasseray - France ??????

We dont know if Lassere and Lasseray is the same factory (source: Musée d'art et d'industrie, Saint-Étienne – France)

Velocipede from collection Chateau-Musée de Nemours, France

Lasseray velocipede

Laurey Isidore Auguste – Paris, France

Leboucher – Rouen, France

Leboucher velocipede from Biczycle collection - Czech republic

Leboucher

Lefévre Alexandre – (absence of proof)

In 1896 the Mayor of Saint-Denis wrote a certificate to Estelle Cardinet, born Lefebvre living San-José. He gives her a statement made by Lapierre Ernest who certifies that a velocipede pedal that she had in her possession was well made by his father Alexander in 1843. This machine then passed to the San José Museum and is still exposed. Several articles have been products on this very interesting velocipede: The Whellmen (# 8, p.2 to p.10), The Cycle History (September 25-28, 2011, p.20) and The Era of bike fair in France edited by the musée VéloMoto Domazan (30), p.175 to p.179), the reader can refer to it. We have no evidence today of he authenticity of this velocipede.

Lefévre Alexandre

Lefévre et Marié – 47 rue de Lauriston, Paris, France

%album(1725,3,3)

Leforestier et Cantrel – 31 rue Saussere, Paris, France

Leforestier et Cantrel

Leger et Parmentier – 17 rue Bichat, Paris, France

Legrand L. – Paris, France

Lemaire E. - 74 Avenue del´Empereur, (Courbevoie), France

A maker of wheels for velocipedes

E.Lemaire

Leroy dit Coninck P. – Paris, France

Leroy velocipede from Biczycle collection - Czech republic

„SYSTEME LEROY“

Leysen – Tours, France

Lesyen velocipede from Musée d'art et d'industrie, Saint-Étienne – France photos were taken by RŠ 

Leysen

Levacher fils - Rouen, France

Very nice Levacher velocipede from private collection in France - photos were taken by RŠ

Levacher

Lion – Douai (Nord), France

Lucas L. – 2 rue du Rocher, Paris, France

France „M“

Macquard Joseph – St.Jean de Boisseau (Loire-Atlantique), France

Madeleine Jean-Jacques  - 14 rue de Perle, Paris, France

No more info about velocipede on the pictures - source: Tonton velo webside

Madeleine Jean

Mangin Léon – Paris (Brevet no 84893)

Marchand Henri – Neuville sur Arzilliéres (Marne), France

Marchand velociped with free wheel system and wheels made by Meyer et Cie company from VELORAMA - The Dutch National Cycle Museum, Nijmegen – Netherlands photos were taken by RŠ

Marchand Henri

Maréchal fils et Cie – Paris, France

Maréchal fils et Cie

Marie et Cie (Joseph) - ??? France

Marteau Célestin – Paris, France

Meyer et Cie (Eugéne) – 13 rue de Montreuil puis 35 Avenue de Wagram, Paris, France

Meyer patent No.86705

The oldest known Meyer velocipede serial number 13 from Biczycle collection - Czech republic

Meyer velocipede ser. n.13

One of the best Meyer velocipede - serial number 121 from Biczycle collection - Czech republic

Meyer velocipede ser. n.121

 

Miller et Cie –  47 rue de Lauriston, Paris, France

Miller et Cie

Michaux A. – Paris, France

A.Michaux velocipede from Biczycle collection - Czech republic

Michaux A.

Michaux et Cie – 29 Avenue Montaigne et 27 rue Jean Goujon, Paris, France

Michaux et Cie

Michaux velocipede from collection in South Korea (ex Moto velo musée collection in Domazan, France), photos were taken by RŠ

Michaux serpentine frame

Michaux velocipede from Biczycle collection - Czech republic

Michaux serpentine frame II.

Michaux velocipede from Museum of Bicycles, Boskovštejn - Czech Republic (ex Velorama museum)

Michaux serpentine frame III.

Michaux et Cie ser. number 1378 - privat collection. Photos were taken by RŠ

Michaux et Cie ser. number 1387

Michaux pére et Cie – 29 Avenue Montaigne et 5, 6, 7, 8 cité Godot de Mauroy, Paris, France

Michaux Pére

Michaux Pére velocipéde from Henri Malartre museum, (69 - Roch.sur Saône) Lyon – France photos were taken by RŠ

Michaux Pére velocipéde

Michaux Pére velocipede from VELORAMA - The Dutch National Cycle Museum, Nijmegen – Netherlands

Michaux Pére velocipéde II.

Mercier Alexandre – France (Inventeur)

Source: Claude Reynaud´s book titled "Aux origins de l'histoire du cycle, sources et preuves"

Mercier Alexandre

Merklen Thibaud – Tullins-Fures, Issére, France

Merkel velocipede from VELORAMA - The Dutch National Cycle Museum, Nijmegen – Netherlands

Merklen Thibaud

Miller – Paris, France

Mougeol – France (Brevet No.86676 - 1869)

Mougeol patent

Mireaux – Blois, France

Mirot Anglois -  B´de Caurcelles – Paris, France

Mirot velocipede from Roger Werry collection - Cycle museum Roger Wery, Fam. castel (Huccorgne) – Belgium photos were taken by RŠ

Mirot Anglois

France „N“

Naud – Avignon, France

Normand Louis – 81 Rue de Silly,, Boulogne (Seine), France

Normand velocipede from a privat collection in the USA - photos were taken by RŠ 2016. There is a plate on the saddle chock with the owners or maker {?} name - Louis Normand and his address. 

Yves (Tonton Velo: "I found the trace of Louis Normand: in 1899, he is a member of the Society of scientific excursions.
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k55649340/f14.item (last photo)

Normand Louis

Manufacturer unknown with owner name plate with address: Versailles

Next example with owner plate only, location - probably France, Versailles

Source:  facebook NVCC (for Velocipede - Boneshaker & Dandy - Hobby-Horse)

Normand Louis II

France „O“

Oliviér brothers

Oliviérs

Photos of prototype of velocipede were taken on summer exposition „L’épopée fantastique 1820-1920“ in 2016. The velocipede is from collection Musée national du Château de Compiègne, Francie

Oliviér prototype ???

France „P“

Parangue J.H. – Marseille, France

A very original Paranque from Henri Malartre museum, (69 - Roch.sur Saône) Lyon – France photos were taken by RŠ

Paranque

Paz Eugéne – 34 rue des Martys, Paris, France

Paz Velocipédes

Perol – Nantes, France

We don´t know about Perol velocipede. These pictures are illustrative only and were taken from early Perol high wheel from Biczycle collection - Czech republic

Perol Nantes

Perreaux Lois Guillaume – 8 rue Jean Bart, Paris, France

Perreaux

Pereaux steam velocipede from collection of Domaine de Sceaux – Paříž, Francie.  Photos were taken by RŠ on the summer exposition 2018 in Musée Ateliers des Pionniers, Gallardon - Francie

Perreaux Steam velocipede

Poitvin M.M. – Ornano, Paris, France

A velocipede from collection Musée du Vélo Michel-Grézaud - Tournus - France. Photos were taken by RŠ in 2012. We are not sure that name M.M.Poitvin is really maker of velocipede or owner.

Poitvin M.M.

Poncet Claude Laurent – Rives sur Fure, France

Poncet

Poncet from Lane Motor Museum - Nashville,TN, USA

Poncet No.139

Poncet velocipede from Musée d'art et d'industrie, Saint-Étienne – France photos were taken by RŠ

Poncet No.165

Poncet velocipede from Biczycle collection - Czech republic

Poncet No.191

Pontier F. et Amiens - ??? France

Pontier velocipede from a Carey Williams privat collection - Chicago, USA. Photos were taken by RŠ 2018

Pontier F. et Amiens

Poulet – Avenue Malakoff, Paris, France

Poulet velocipéde from a Jean Simo privat collection Musée du Vélo, Hiers Brouage – France. Photo were taken by RŠ on previous Mr. Simo museum - The Cycle Museum of Favrieux – France

Poulet

Prijeaud Pierre, France

No more info, no serila number, collection: Musée Dupuy Mestreau, 4 Rue Monconseil, 17100 Saintes, France (photo Sylvain Parasote 2023)

Pierre Prijeaud

Prost et Cie – Paris, France

France „R“

Ragonneau et Vallet – 50 rue des Vinaigriers, Paris, France

Ragonneau

Raux Francois Julien – Paris, France

Raux bronze velocipede from Musée d'art et d'industrie, Saint-Étienne – France photos were taken by RŠ

Raux bronze velocipede

Ravier et Schmit – 248 quai Jemmapes, Paris, France

Ravier

Rémy et Marchal – 89 rue des trois Normes, paris, France

Reynard A. – Weiterswiller, France

Reynard - Weiterswiller

Renard et Gerbon – Paris, France

R.G. (peut-ětre le měne que ci-dessus) - ???? France

Rheins Antole et Cie – Paris, France

Ringuet Louis – Avenue de la Grande Armée, Paris, France

Riper Antonie – 43 Avenue du Prado, Marseille, France

Rives Louis – (Brevet No 81635) Toulouse, France

The only surviving specimen in original condition - from Biczycle collection - Czech republic

Rives 1

Rives Louis – Toulouse, France

Second one from a private collection in France - pictures from Tonton Velo webside

Rives 2

Rocquemont N. – 51 Avenue de la Grande Armée, Paris, France

Rocquemont

Rocquemont velocipéde from Musée national du Château de Compiègne, Francie photos were taken by RŠ in museum deposit 2012

Rocquemont I.

Rocquemont from a private collection in France

Rocquemont II.

Rocquemont from Biczycle collection - Czech republic

Rocquemont III.

Circa 1870 N. Rocquemont transitional velocipede. This machine is equipped with a unique innovation - a mounting step. Considering the changing world of bicycle design - circa 1869/70 - here you can see the shape of things to come. Rocquemont's address 51 Ave. of the Grand Army, Paris. It was the in hub of the carriage/velocipede trade back in the day. Glenn Eames collection - Vermont USA

Rocquemont transitional

A very nice late Rocquemont was for sale c.2002/04 in France (ex Buisset collection)

Rocquemont transitional II.

Roche - 79 Vallans, France

Roche velocipéde from Biczycle collection - Czech republic

Roche velocipéde

Next one - privat exposition in France

Roche velocipéde II.

Rolet Francoise Charles – Paris, France

Rouffiac – 23 rue Meaunur, Paris, France

Rouffiac

Rousiot et Cie – 7 rue d´Orléans et 2 rue Longchamps, Neuilly, France

Rousiot et Cie

Rousseau – 16 Place Castellane, Marseille, France

Rousseau velocipede from VELORAMA - The Dutch National Cycle Museum, Nijmegen – Netherlands

Rousseau

Roux et Cie (Emile) – (Brevet No 85201) 40 rue Laffite, Paris, France

Roux et Cie

France „S“

Sargent – 13 Avenue des Champ Elysées, Paris, France

Sargent

A very rare Sargent dresienne from Kees Koster privat collection, Holland

Sargent dresienne

Sargent velocipéde from collection in South Korea (ex Moto velo musée - Domazan, France), photos were taken by RŠ in Domazan

Sargent velocipéde I.

Sargent velocipéde from a privat Jean Simo museum - Musée du Vélo, Hiers Brouage – France, photos were taken by RŚ

Sargent velocipéde II.

Sargent velocipede from museum Das 1. Osterreicgische Motorradmuseum - Sigmundsherberg, Austria. Photos were taken by RŠ

Sargent velocipéde III.

Sargent velocipéde tandem from Musée Moto Vélo, Domazan – France photos were taken by RŠ 2018

Sargent velocipéde tandem

Sisenaler W. - ????

"A little mysterious" velociped. We do not know any information about this manufacturer. Velocipede from Biczycle collection - Czech republic

Sisenaler

Schivre – Strasbourg, France

Suriray J-Pierre – 13 rue du Chateau d´Eau, Paris, France

Suriray J.

A very nice velocipede Suriray with ball bearings and Meyer wheels from Musée national du Château de Compiègne, Francie (ex Moto Velo musée Domazan), photos were taken by RŠ in Domazan - France

Suriray velocipéde I.

Suriray velocipéde from Musée des Arts et Métiers – Paris, France photos were taken by RŠ

Suriray velocipéde II.

France „T“

Tellier – 8 impasse de l´Orillon, France

Tellier velocipéde from a privat collection in Germany (ex cBiczycle collection - Czech republic, ex Moto Velo muséee Domazan collection)

Tellier

Thibaud-Merklen – Tullins, France (!!! viz Merken !!!)

Tillard & Meunier – Lyon, France

Tillard & Meunier velocipede from Musée Moto Vélo, Domazan – France

Tillard & Meunier

Thomasset D. – Fures, France

Thomasset velocipede from Musée d'art et d'industrie, Saint-Étienne – France photos were taken by RŠ

Thomasset

Triquet – Lyon, France

Thisan – Alencon (Orne), France

Thom Arthur - inventeur France - one of velocipede patents from 1868

Thom Arthur - patent INPI

Rare C. 1870 velocipede. Retains name badge "Morse & Morton, Fairhaven Mass., patent applied for". Unusual rear lever pedal drive – ver simular with france patent from Thom Arthur!!!! - 18" front wheel, 36" rear wheel. 65" L, 47" Ht.. Was sold Copake auction 2017, privat collection NY, USA

Morse & Morton

Turner R.B. & Cie – manufactured by Coventry Machinist Co. in Coventry, Great Britain for market in Paris, France

Turner & Cie was founded to sell velocipedes on 1869 March 17th. Based in Paris, it had three shareholders: Rowley Benbow Turner, Antonie Cuissard (draughtsman) and M.L. Pascaud – the owner and director of the Luxembourg and Marais gymnasiums in Paris. They had their machines built by Coventry Sewing Machine Co., which became the Coventry Machinists Co. om 1869 May 10th and were offered in Paris under name VELOCIPÉDES AMÉRICAINS. The velocipedes are thus a Fraench make but manufactured in England. It is not so clear that Turner et Cie were ever manufacturers.

R.B. Turner & Cie

R.B.Turner velocipéde from a privat collection in France

R.B. Turner & Cie velocipéde I.

R.B.Turner velocipéde from collection in South Korea (ex Moto velo musée - Domazan, France), photos were taken by RŠ in Domazan

R.B. Turner & Cie velocipéde II.

R.B.Turner velocipéde from Mr.Setera privat collection, Museo Scooter & Lambretta, Milano – Italy,

(serial number 686), photos were taken by RŠ in Scooter museum 2022

R.B. Turner & Cie velocipéde III.

R.B.Turner velocipéde from Biczycle collection - Czech republic (serial number 909)

R.B. Turner & Cie velocipéde IV.

R.B.Turner velocipéde from Kees Koster privat collection, Holland (serial number 1019)

R.B.Turner velocipéde V.

R.B.Turner velocipéde from VELORAMA - The Dutch National Cycle Museum, Nijmegen – Netherlands (serial number 1084), photos were taken by RŠ

R.B.Turner velocipéde VI.

R.B.Turner velocipede located at Musée de l'Ardenne, Charleville-Mézières - France

R.B.Turner velocipéde VII.

R.B.Turner velocipéde from Jan Kralik privat collection, Czech Republic

R.B.Turner velocipéde VIII.

France "V"

Valier - Paris, France

Vallé Jeune - Paris, France

Varney-Morlet - Langres (Haute-Marne), France

Vedrol et Cie - paris, France

Verdol

Veron - Campentears (Vaucluse), France

Viarego de Forville - Nantes, France

Viarego de Forville patents

Viarego de Forville

Vibert Antonine - (Brevet No. 84387), 68 Route de Vienne, Lyon, France

Vibert

Vimont Augustin - Vire (Calvados), France

Vimont

Vincant - Maignelay (Oise), France

Vincant

Vincent Desiré - Maignelay (Oise), France

Vincent Sévére Hippolyte - Chateau d´Eau, Paris, France

Vincent

Voinot - Paris, France

Manufacturers and Inventors of velocipedes Germany, Austria and others 1865 - 1877

The beginnings of velociped production in germany, Austria and others.. All names and companies in the list are verifiable. I have taken the liberty of adding a few other newly discovered and where the situation allows to attach gradually photos.

Last updated - added: letter "S" - 05/03/2023

Germany "A“

Albert J.V. - Frankfurt, Germany

Germany "B“

Blumenthal C.L. & Th.Langer - Berlin, Germany

Bussing Heinrich - Brunswick

Pictures from book Claude Reynaud  "Le Velocipede Illustre" 

Bussing Henrich velocipede

Germany „E“

Eiser. C - Dresden, Germany

Erste Deutsche Velocipedes fabrik CF. Muller & Binder - Stuttgart, Germany

 

Germany „F“

Fiese Carl - Hannovre, Germany

 

Germany „G“

Gutbrod Georges - Stuttgart, Germany

 

Germany „H“

Hahn E. - Stuttgart, Germany

Hennings Ed. - Berlin, Germany

 

Germany „K“

Kottmann J. - Ohringer

 

Austria „L“

Lenz Carl - Wien, Austria

Pictures from Biczycle collection in Prague. 

Lenz Carl - velocipede I.

 

England „K“

Kelsey - Margate

Kent J.L. & Son - Beccles

King W. & L. - Buxton

Knowles John - Salford

 

England „L“

Lees & Graham - Carlisle

Leonard - Bristol

Leveson - Manchester

Lewis James (later Lewis and son) - 41, Great street, Lincoln´s inn fields, W.C.

Lisle - W´hampton

Llooyd Henry - Liverpool

London Velocipede Mfg. Co. - London

Longmore Axle & Spring Manufactory - Birmingham

Lowle - Chelmsord

 

England „M“

Mc Call -  Kilmarnock

Mc Dowell -  Liverpool

Mc Lay -  Glasgow

Marshal Bros. -  Glasgow

Marsley -  Wiesbech

Martin Richard -  Beccles

Megginson -  Darlington

Meredith J.S. & J - London

Metropolitan India Rubber  & Vulcanite Co. - London

Muir -  Salford

Munro -  Edimbourg

 

England „N“

Nation - London

National Veloc Co. - Manchester

Naylon C. & J. - Leighton

Newton Wilson & Co. - London

Nicholson - London

Nation - London

Norrington - London

Northage - Nottingham

 

England „O“

Orme Bros. - Wolverhampton

Owen, Pullen & Co. - Rotherhithe

 

England „P“

Palmer & Co. - Birmingham

Parfey & Co. - London

Parker & Son - London

Payne & Son - Trapstone

Pearson William - Leeds

Perry & Co. - Wolverhampton

Pearce W.H. - 201 union street, Borough SE

Peyton & Peyton - Birmingham

Phoenix Foundry - Lancaster

Price - Wolverhampton

 

England „R“

Ransone & Co. - London

Rawlins - Birmingham

Reynolds & Mays - London

Robert & Son - London

Robinson J. - Dublin

 

England „S“

Samuel & Peace - Liverpool

Singleton W. - Ipswich

Smith - Glasgow

Smith - London

Snoxel & Spencer - London

Sparrow - London

Spittle - Birmingham

Starley & Co. - Coventry

St Pancars Ironworks Co. - London

Stassen & Co. - London

 

England „T“

Tangye Bross. - Birmingham

Taylor - Bristol

Teale - Manchester

Thomas - Liverpool

Timbarlake - Maidenhead

Tolman William - Wolverhampton

 

England „U“

Underhill - Newport

 

England „V“

Varty - Royston, Herts

Villepigue & Co. - London

 

England „W“

Watts - Sheffield

Weldon - Leicester

Williams - Birmingham

Wilson & Co. - London

Whittaker & Co. - Scarborough

Willway - Bristol

Manufacturers and Inventors of velocipedes USA 1865 - 1877

The beginnings of velociped production in the USA. All names and companies in the list are verifiable. I have taken the liberty of adding a few other newly discovered and where the situation allows to attach gradually photos.

Last updated - added: letter "S" - 05/03/2023

USA „A“

Allen A.M. - velocipede patents from 1869

Patents from: Cycles or Velocipedes with attachments, patented in the United States 1789 - 1892 

Allen A.M. patents

Aspinwall & Perry - patents for rail road velocipede

Aspinwall & Perry patent

Rail road pictures

Andrews S. - velocipede patent from 1869

Andrews S. patent

Atherton D.W  - velocipede patent from 1869

Patent from: Cycles or Velocipedes with attachments, patented in the United States 1789 - 1892 

Atherton D.W patent

USA „B“

Baldwin & Miller - velocipede patent from 1869

Patent from: Cycles or Velocipedes with attachments, patented in the United States 1789 - 1892 

Baldwin & Miller patent

Barnes & Co. - Syracuse, NY, USA

Baker & Co. - Boston, USA

information was founf on the internet only

Baker & Co.

Blair J.B. - velocipede patent from 1869

Blair J.B. patent

Blood E.J. - velocipede patent from 1879

Blood E.J. patent

Boris P.J.

Boris P.J. patent

Brecht (G.Von Brecht) - Baltimore, MD, USA

Blowne J.E. - velocipede patent from 1881

Browne J.E. patent

Brownell L. George - New Bedford, Massachusetts, USA

Brownell velocipede in the New Bedford Whaling Museum, USA, photos from facebook page Brant Mackley

Brownell George

Brownell velocipede from privat collection of Tom Sideleau

Brownell George example 2

Brownell G.L. & Co. - New Bedford, Massachusetts, USA

Brownell velocipede from VELORAMA The Duch National Cycle museum, Nijmegen, Netherlands, photos RŠ

Brownell & Co. USA

Brownell from a private collection Glenn Eames, Burlington, Vermont, USA, photos were taken by RŠ 2016

Brownell & Co. USA velocipede II.

Nice example of Brownell velocipede from Martins Bike Shop in Ephrata central Pennsylvania's. Photow were taken by RŠ

Brownell & Co. velocipede

Buell G.C- New Haven, CT, USA 

A very interesting patent for full suspension velocipede from 1869

Buell G.C. patent

USA „C“

Connor T.D & T.R. - patent from 1869

Patent from: Cycles or Velocipedes with attachments, patented in the United States 1789 - 1892 

Connor T.D & T.R. patent

Coffin M. - US velocipede patent from 1870

Coffin M.

Coffin G.H. – Newburyport, Massachusetts, USA

Cottin velocipede from a private collection Glenn Eames, Burlington, Vermont, USA, photos were taken by RŠ 2016

Cottin G.H. velocipede

Coleman W.H. - patent from 1869

Patent from: Cycles or Velocipedes with attachments, patented in the United States 1789 - 1892 

Coleman W.H. patent

Curtis B. John - Kingston, NY, USA

Calvin B. Gill - Rochester, NY, USA

Cowles E. & Metten G.R. - US velocipede patent from 1869

Patents from: Cycles or Velocipedes with attachments, patented in the United States 1789 - 1892 

Cowles E. & Metten G.R.

Cunningham & Bailey - Syracuse, NY, USA

Cutter C.N. - patent from 1868

Patent from: Cycles or Velocipedes with attachments, patented in the United States 1789 - 1892 

Cutter C.N. patent

USA „D“

Dalzell & Sons - South Egremont, Massachusetts, USA

Dayton C.E. - velocipede patent from 1869

Patent from: Cycles or Velocipedes with attachments, patented in the United States 1789 - 1892 

Dayton C.E. patent

Dexter - viz Van Anden William 

Demarest A.T. & Co. - 620 Brodway, New York, USA

Demarest A.T. & Co.

A.T. Demarest velocipede from collection VELORAMA - The Dutch National Cycle Museum, Nijmegen – Netherlands, photos were taken by RŠ 2016 in museum deposit

A.T. Demarest velocipede

"The Demarest style velocipede" from Rydjor Bike Shop collection, Austin, MN, USA

The Demarest style velocipede

USA „E“

Elliot – Providence, RI, USA

Eureka – Pittsfield, MA, USA 

velocipede with wire spokes, brass hubs

Estel F.L. - velocipede patents from 1869

Patents from: Cycles or Velocipedes with attachments, patented in the United States 1789 - 1892 

Estel F.L.

USA „F“

Ferguson H.J. - velocipede patent from 1869

Patent from: Cycles or Velocipedes with attachments, patented in the United States 1789 - 1892 

Ferguson H.J. patent

Frankel W. - velocipede patent from 1869

Frankel W. patent

Forbes & Sears – New Bedford, MA, USA

USA „G“

Gaffey W. - velocipede patents from 1873

Patents from: Cycles or Velocipedes with attachments, patented in the United States 1789 - 1892 

Gaffey W. patent

Gardner & Trageser - velocipede patents from 1869

Patents from: Cycles or Velocipedes with attachments, patented in the United States 1789 - 1892 

Gardner & Trageser patents

Goodman J. - velocipede patent from 1864

Patent from: Cycles or Velocipedes with attachments, patented in the United States 1789 - 1892 

Goodman J. patent

Gorrman & Warden - USA

Gornell Richard - Baltimore, Maryland, USA

Children velocipede - "Hanlon type" c.1868-70. Photos were taken during ICHC conference in Baltimore 2014 by RŠ

Gornell Richard velocipede

Gosling D.W. – Cincinnati, OH, USA

Greenwood & Husted - velocipede patent from 1869

Patent from: Cycles or Velocipedes with attachments, patented in the United States 1789 - 1892 

Greenwood & Husted patent

USA „H“

Hanlon  Bros – New York City, USA 

Part of Carey Williams article for ICHC 2016

Hanlon research

Hanlon patents

Hanlon photos

Hanlon velocipede from collection VELORAMA - The Dutch National Cycle Museum, Nijmegen – Netherlands, photos were taken by RŠ

Hanlon velocipede

Velocipede Hanlon or Hanlon type from site of the auction house

Hanlon velocipede II

Hanlon type of Brownell L. George - New Bedford, Massachusetts, USA

Brownell velocipede in the New Bedford Whaling Museum, USA, photos from facebook page Brant Mackley

Brownell George

Brownell velocipede from privat collection of Tom Sideleau

Brownell George example 2

Hawkins J.E. - velocipede patent from 1869

Patent from: Cycles or Velocipedes with attachments, patented in the United States 1789 - 1892 

Hawkins J.E. patent

Hill W.S. - velocipede patent from 1869 

Hill W.S. patent

Hinman E. & Co. - Syracuse, NY, USA

Photos of this Hinman velocipede were taken ny RŠ during a bicycle exhibition in Austria 2017 (Chateaus Hollemburg, Krems)

Hinman E. & Co.

Hinman convertible velocipede/tricycle from collection VELORAMA - The Dutch National Cycle Museum, Nijmegen – Netherlands, photos were taken by Mr.Gertjan Moed 2020

Hinman E. & Co. convertible part I

Hinman E. & Co. convertible part II

Hazelip J.N. – USA

(surviving machine according Carey Williams research for ICHC 2016)

House & Snyder - velocipede patent from 1869

Patent from: Cycles or Velocipedes with attachments, patented in the United States 1789 - 1892 

House & Snyder patent

Hunt D. Jn. - velocipede patent from 1868 

Hunt D. Jn. patent

USA „I“

Irwin J.H.- velocipede patents from 1864

Patents from: Cycles or Velocipedes with attachments, patented in the United States 1789 - 1892 

Irwin J.H. patents

USA „J“

Jessé A. Crandall - velocipede patent from 1871

Patent from: Cycles or Velocipedes with attachments, patented in the United States 1789 - 1892 

Jessé A. Crandall patent

USA „K“

Kimball Bros. & Co. – Boston, MA & Portland, ME, USA

Kimball & Larkin - Portland, USA

Kimball S.H. - velocipede patent from 1883

Patent from: Cycles or Velocipedes with attachments, patented in the United States 1789 - 1892 

Kimball S.H. patent

Killingworth Mfg.Co. Clinton, Conn. - USA 

Unattributed Connecticut Builder

Mainspring stamped from the Killingworth Carriage Spring company of Clinton, CT.

Pedals from the Pickering Davis Company of New York

Wheels from the New Haven Wheel Co. of New Haven, CT built on the Sarven patent.

A machine built with a great deal of combined skills with which such craftsmen ultimately created the bicycle industry.

Thank you for info and photos: Jesse McCauley - McCauley Cycle Works

Killingworth Mfg.Co.

USA „L“

Lakin J. A. -  Thompsonville, Connecticut, USA

Lakin J.A.

Photos were taken for Copake auction 2013. The velocipede was sold there.

J.A.Lakin velocipede

Laubach W.H. - Keystone/Pearsalls made in Philadelphie, USA. Sold in NYC

Surviving machine ain the Smithsonian Cycle Collection - Washingdton DC

Laubach velocipede

Lawson B.S. - New York City, USA

Peerles ladies velocipede soůd at Pearsalls Ira Pedro´s Sons made in New Jersey

Lawson B.S.

Lauer - US velocipede patent from 1869

Patents from: Cycles or Velocipedes with attachments, patented in the United States 1789 - 1892 

Lauer patent

Lauerence - US velocipede patent from 1869

Patents from: Cycles or Velocipedes with attachments, patented in the United States 1789 - 1892 

Laurence patent

Lee M. Jos. - New York, USA

Libbey H.W. - US velocipede patent from 1869

Patents from: Cycles or Velocipedes with attachments, patented in the United States 1789 - 1892 

Libbey H.W.

Lindon W. - US velocipede patent from 1869

Patents from: Cycles or Velocipedes with attachments, patented in the United States 1789 - 1892 

Lindon W. patent

Loring & Keene - Chicago, IL, USA

Lowman, Warden & Co. - Cleveland, OH, USA

USA „M“

Manning & Sons – Cleveland, Ohio, USA

Velocipede from the collection Carey Williams, Chicago -  USA

Manning & Sons

Marble G.V. - velocipede patent from 1876

Marble G.V. patent

Marqua P.J. - velocipede patent from 1876

Marqua P.J.

Martin & Co. - New York, USA

Mercen & Monod - New York, USA

Mercen & Monod from a private collection Glenn Eames, Burlington, Vermont, USA, photos were taken by RŠ 2016

Mercen & Monod

Mercen & Monod velocipede from collection VELORAMA - The Dutch National Cycle Museum, Nijmegen – Netherlands, photos were taken by RŠ 2015 in museum deposit

Mercen & Monod II.

Merrill & Sons - New York, USA

McClave F.V. - velocipede patent from 1869

Patent from: Cycles or Velocipedes with attachments, patented in the United States 1789 - 1892 

McCleave F.V. patent

McLear & Kendall - Wilmington, DE, USA

The carriage maker. Training model - no pedals. Photos were taken by RŠ in the deposit of The Bicycle Museum of America, New Bremen, Ohio

McLear & Kendall

Next example of training velocipede - no pedal. Manufacturer unknown. Pictures were taken from a private collection of Martins Bike Shop in central Pennsylvania by RŠ 2014

Training velocipede

Miller Charles & Ellis George – Cincinnati, OH, USA

(surviving machine according Carey Williams research for ICHC 2016)

Miller & Ellis

The velocipede with his a typcal backbone believed to have been made by Charles Miller and Elis George

Mysterious velocipede

Miller George C. - Chicago, USA 

source: Book: The Bicycle  - Pryor Dodge

Miller George

Miner & Stevens – 656 Broodway, New York, USA

Velocipede from privat collection on Egeskov  castle in Denemark. Photos were taken in c.2005 by RŠ

Miner Stevens

Monroe J. - velocipede patent from 1869

Patent from: Cycles or Velocipedes with attachments, patented in the United States 1789 - 1892 

Monroe J. patent

Morrell J.A. - velocipede patent from 1869

Morrell J.A. patent

Mount & Palmer - Medina, NY, USA

Moody - Newburyport, MA, USA 

Morse & Morton – Fairhaven, Massachusetts, USA

A privat collection Robert Horwitz, Ancramdale, NY, USA. Photos from www Copake auction and RŠ.

Morse & Morton

Morse T.N. - velocipede patent from 1869

Patent from: Cycles or Velocipedes with attachments, patented in the United States 1789 - 1892 

Morse T.N. patent

Muehle B.H. - velocipede patent from 1869

Muehle B.H. patent

USA „N“

Nislosduff F. - patents from 1870

Patent from: Cycle or Velocipedes with attachments, patented in the United States 1789 - 1892 

Nislosduff F. patent

 

USA „O“

Olivier Rene -  US velocipede patents from 1869

Very famous france company Cie Parisienne - Olivier brothers. Two patents for US market.

Patents from: Cycles or Velocipedes with attachments, patented in the United States 1789 - 1892 

Olivier R. - US patents

USA „P“

Paine W.L. - velocipede patent from 1869

Patent from: Cycles or Velocipedes with attachments, patented in the United States 1789 - 1892 

Paine W.L. patent

Parkerton W.M.H - 145-7-9 West 18 ST, NY, USA 

W.M.H.Parkerton

Parr George – Buffalo, NY, USA

Pearsall Bros. - New York, USA

Perkins G.F. & Co. - Haydenvill, Massachusetts, USA

Pickering & Davis - 144 Greene street, New York, USA

Pickering patents

Pickering velocipede photos

Pickering velocipede from collection VELORAMA - The Dutch National Cycle Museum, Nijmegen – Netherlands, photos were taken by Mr.Tony Pickering 2008

Pickering velocipede I.

Next Pickering example from collection VELORAMA - The Dutch National Cycle Museum, Nijmegen – Netherlands, photos were taken by RŠ

I believe this is the same velocipede as "example 1". Just a different color, or a different light when taking photos...

Pickering velocipede II.

Pickering velocipede - example was sold by dealer J.A.Lakin, Conn, USA - from collection VELORAMA - The Dutch National Cycle Museum, Nijmegen – Netherlands, photos were taken by RŠ

Pickering velocipede III.

Pickering velocipede from a private collection of Tony Pickering, UK

Pickering velocipede IV.

Pickering velocipede from a private collection in the USA - Florida (photos were taken by Mr. Keith Pariani)

Pickering velocipede V.

Plass R.H. - velocipede patent from 1869

Patent from: Cycles or Velocipedes with attachments, patented in the United States 1789 - 1892 

Plass R.H. patent

Price Virgil - New York City, USA

(the same address as Pickering - tension wheels and rubber tires)

USA „Q“

Quackenbush - Herkimer, NY, USA

Quimby J.M. & Co. - Newark, New Jersey, USA

Quinn - Brooklyn, NY, USA

USA „R“

Rathmann & Johnson patent - velocipede patent from 1869

Patent from: Cycles or Velocipedes with attachments, patented in the United States 1789 - 1892 

Rathmann & Johnson patent

Read J.B. - velocipede patent from 1869

Read J.B. patent

Robinson C.H. - velocipede patent from 1869

Robinson C.H. patent

Roper Sylvester H. –  steam velocipede, USA

Roper steam velocipede

Roper steam velocipede replica

Raisberg T.A. –  NY, USA

Raisbeck T.A.

A very special velocipede spring level action, two speed, free wheel "Super model?" - collection Carey Williams, Chicago, USA (ex Dave Metz collection), phots were taken by RŠ 

Raisbeck T.A. Spring lever velocipede

USA „S“

Sanderson Brothers and Co., Syracuse, NY - USA

A nice example of very "strange" velocipede. There is a stamp under the seat spring "SANDERSON BROTHERS" - it looks old style lettering.  More info: Sanderson_Brothers_and_Co

Sanderson_Brothers_and_Co

Sargent P. & Co. - Boston, USA

An original example with original paint from Biczycle collection Czech Republic 

Sargent velocipede USA

An example of Sargent velocipede. It was sold at an internet auction in 2007. No more info. 

Sargent velocipede USA II.

 

 W.P. Sargent velocipede from the collection Carey Williams, Chicago -  USA, photos were taken by RŠ 2014

W.P. Sargent velocipede

The article and photos from book Wheels and Whilling (The Smithsonian Cycle Collection)

Sargent velocipede

 

Sawhill S.H. - velocipede patent from 1869

Patent from: Cycles or Velocipedes with attachments, patented in the United States 1789 - 1892 

Sawhill S.H. patent

Shire - Detroit, USA

Shire Boston

 

Photos were taken for Copake auction 2016. The velocipede was sold there.

Shire velocipede I.

A nice original example from Biczycle collection Czech Republic 

Shire velocipede II.

 

Shire tricycle from collection VELORAMA - The Dutch National Cycle Museum, Nijmegen – Netherlands, photos were taken by RŠ

Shire tricycle

 

Shirreff C.J. - velocipede patent from 1881

Patent from: Cycles or Velocipedes with attachments, patented in the United States 1789 - 1892 

Shirreff C.J. patent

Simpson J. - velocipede patent from 1869

Patent from: Cycles or Velocipedes with attachments, patented in the United States 1789 - 1892 

Simpson patent

Smith J. & Thurston E.T. - velocipede patent from 1877

Patent from: Cycles or Velocipedes with attachments, patented in the United States 1789 - 1892 

Smith J. & Thurston E.T. patent

Smith W. Stephen- New York City, USA

children´s machines

Smith W.H. - velocipede patent from 1869

Patents from: Cycles or Velocipedes with attachments, patented in the United States 1789 - 1892 

Smith W. H. patent

 

Smith J.C. - velocipede patent from 1869

Patent from: Cycles or Velocipedes with attachments, patented in the United States 1789 - 1892 

Smith J.C. patent

Smith & Walker - suspension velocipede, patent from 1869

Patent from: Cycles or Velocipedes with attachments, patented in the United States 1789 - 1892 

Smith & Walker patent

Soule L.H. - patent from 1869

Patent from: Cycles or Velocipedes with attachments, patented in the United States 1789 - 1892 

Soule L.H. patent

Stall & Murray - Brooklyn, NY, USA

Stockton, Bush & Perry - St. Paul, MN, USA

San Francisco ladies Velocipede Club

Photos and information from  facebook page NVCC (for Velocipede - Boneshaker & Dandy - Hobby-Horse)

The owner Jerry Grulkey:„There is no badge, but experts have examined it and feel it was mfg in San Francisco, California, USA in 1868. It came out of California. When I first saw it in the early 1970's I was awe struck as all the Veloce's I'd seen were in pretty bad shape and none as fancy as this. Took several years of dreaming and thinking about it. When I finally bought it I cleaned it using conservators methods as you would in cleaning an oil painting. Took several weeks and there are some sections that have not been cleaned. I then coated it with conservators varnish that can be easily removed via mineral spirits (very low solvency). The saddle has been basted to keep intact the fringe in places. The polish on the steel spring is in amazing condition. Thanks as some have said it has some unusual designs and that's maybe why it was a unique San Francisco design. In my research years ago the maker also according to a contemporary article I read years ago they made a ladies version painted Ivory, with silver plated hardware and a blue satin saddle, crimson and blue stripping. This was the San Francisco ladies Velocipede Club who wore Turkish satin outfits too. Wish there was a photo.“

San Francisco Velocipede

 

USA „T“

Taylor Brothers – Orchard Park, New York, USA

Taylor Brothers velocipede from collection VELORAMA - The Dutch National Cycle Museum, Nijmegen – Netherlands, photos were taken by RŠ

Taylor Brothers

Thorn – Norwich, USA

Tilson B.W. - East Chester, NY, USA

Thomas David - Elmira, NY, USA

Thompson A.D. & Marden J. Jn. - velocipede patent from 1869

Patent from: Cycles or Velocipedes with attachments, patented in the United States 1789 - 1892 

Thompson A.D. & Marden J. Jn. patent

Tomlinson, Demarest & Co. - New York, USA

Tonliff J.A. & Ely G.H - velocipede patent from 1869

Patent from: Cycles or Velocipedes with attachments, patented in the United States 1789 - 1892 

Tonliff J.A. & Ely G.H patent

Trautmann C.M. - velocipede patent from 1880

Trautmann C.M. patent

Tretheway, Hartmayer & Co. - Morrisiana, NY, USA

Turrel G.B. -  New York, USA

USA "U" 

Union- New York City, USA

USA "V"

Van Anden William (Dexter velocipede) - Poughkeepsie, NY, USA

One of vey rare free wheel systeme velocipede from The Bicycle Museum of America, Ohio - photos were taken by RŠ 2014

Dexter free wheel - 1869

The article from book Wheels and Whilling (The Smithsonian Cycle Collection), velocipede from collection National Museum of American History, Washington D.C., USA

Dexter 1869

 

Veazie A. - Rochester, NY, USA

USA "W"

Whittier John P. - Boston, USA

Will H. & Uebele C. - velocipede patent from 1879

Patent from: Cycles or Velocipedes with attachments, patented in the United States 1789 - 1892 

Will H. and Uebele C. patent

Willets Henry - Chicago, IL, USA

Willcox A.O. Jn.- velocipede patent from 1869

Patent from: Cycles or Velocipedes with attachments, patented in the United States 1789 - 1892 

Willcox A.O. patent

Witty Calvin - 638 Brodway, New York, USA

Calvin Witty patent from 1869

Calvin Witty patent

Pierre Lallement patent 1866 was sold to Calvin Witty (the first for velocipede in the USA)

Lallement patent 1866

Witty Calvin Velocipede

June – July 1868, Made by Calvin Witty of Brooklyn, NY under order of the Hanlon Brothers, copied from Lallement patent drawing. Non adjustable saddle or pedals.

Witty Calvin from the collection Carey Williams - USA

Witty Velocipede I

Witty Calvin from the collection Carey Williams - USA

Witty Velocipede II

Witty Calvin from the collection Glenn Eames  - USA

Witty Velocipede III

Witty Calvin from the collection Claude Reynaud - Moto velo musée, France 

Witty Velocipede IV

Witty Calvin from the privat collection - Italy

Witty Velocipede V.

Wood Brothers - Bridgeport, Connecticut, USA

Wood Brothers - 596 Broadway, New York, USA

Wood Brothers

A very nice and luxury Wood Bros velocipede. Ivory grips, silver plated accents,lamp bracket,mud guard. Photos from Glenn Eames, Vermont, USA

Wood Brothers - luxury model

Photos were taken for Copake auction 2012. The velocipede was sold there.

Wood Brothers boneshaker

 

Photos were found on the webside Dave´s Vintage Bicycles

Wood Brothers boneshaker II

 

Wood Brothers velocipede from collection of Formey Museum of Transportion, Denver, Colorado, USA

Wood Brothers boneshaker III

 

Next Wood Brothers velocipede. Info from a report of the exposition „The Bicycle – Evolution of Design“ 1984 in The Dayton Art Institute, Ohio, USA.

Wood Brothers boneshaker IV.

Wood Henri - Rochester, Wisconsin, USA

Wood Henri blackmith - found on the Internet. Not Verified !!

Wood Henri blackmith

 

Wortmann S. - velocipede patent from 1869

Patent from: Cycles or Velocipedes with attachments, patented in the United States 1789 - 1892 

Wortmann S. patent

Wright W.M. - Newark, New Jersey, USA

42" front wheel, 36" rear wheel. Ex James Carpenter Collection, was sold Copake auction USA 2017

Wright W.M.

Wyndham C. - velocipede patents from 1870

Patents from: Cycles or Velocipedes with attachments, patented in the United States 1789 - 1892 

Wyndham patents 1870

USA "Y"

Young McC. - velocipede patent from 1869

Patent from: Cycles or Velocipedes with attachments, patented in the United States 1789 - 1892 

Young McC. patent

Michaux a Cie Parisienne - Preserved machines

1.)  Michaux  (období do březena 1868)

Text na štítku:Michaux, BTE S.G.D.G., AVnue Montaigne. 29 (CH PS. ELYSEES), Paris

Charakteristika:       

 • Typický znakem je vlnitý rám. První objevený rám se štítkem je z roku 1867, ale je možné, že takto vypadal již dříve na prvních vyrobených kusech
 • Pierre Michaux pracoval v této době jako živnostník
 • V průběhu roku 1867 přijal půjčku od Reného Oliviéra
 • Od března 1868 si pronajal dílny na 19 Rue Jean Goujon 

První výroba, bez sériového čísla - VELORAMA National Bicycle Museum, Nijmegen, Holandsko (ex collection Nick Clayton, ex rodinná sbírka samotného výrobce - rodiny Oliviérů)

Foto Michaux - 1AA

První výroba, bez sériového čísla - privátní sbírka Jižní Korea (ex Musée Moto-Vélo, Château de Bosc, Domazan, Francie)

Foto Michaux - 1A

První výroba, bez sériového čísla -  Musée du vélo, Tournus, Francie

Foto Michaux - 1B

První výroba, bez sériového čísla - Musée d'Art et d'Industrie, Francie

Foto Michaux Serpentine- 1C

První výroba, bez sériového čísla - privátní sbírka, Biczycle collection, Česká republika

Foto Michaux - 1D

První výroba, bez sériového čísla - Deutsches Fahrradmuseum, Bad Brückenau, Německo

Foto Michaux - 1E

První výroba, bez sériového čísla - Velomuseum, Králův Dvůr, Česká republika

Foto Michaux - 1G

První výrova, vlnitý rám (serpentine frame), bez výrobních čísel, vyraženy pouze velikosti kol v cm, dospělá velikost. Ex Jean lalan, privátní sbírka Francie, dnes v majetku rodiny LALAN.

Foto Michaux Serpentine- 1H

První výroba, vlnitý rám, dětská nebo juniorská velikost. Owls Head Transportation Museum, 117 Museum St, Owls Head, ME 04854, USA

Foto Michaux Serpentine- 1I

První výroba, vlnitý rám, dětská nebo juniorská velikost. Musée des Arts et Métiers, 60 Rue Réaumur, 75003 Paris, Francie

Foto Michaux Serpentine- 1J

2.)    Michaux  (březen 1868 – 7. květen 1868)

Text na štítku:Michaux, 19 R. JEAN GOUJON. AV. MONTAIGNE 29. MICHAUX, BTE S.G.D.G., A PARIS

Charakteristika:       

 • Vlnitý rám
 • Michaux si pronajal další prostory v 19 Rue Jean Goujon stále ještě jako živnostník

Ukázka 7 -  Bez sériového čísla - Musée National de l' Automobile, Moulhouse, Francie

Foto Michaux - 2A

Ukázka 8 - Bez sériového čísla - Musée de la Voiture et du Tourisme de Compiégne, Francie (deposit - Musée Art et Industries, St Etienne, Francie)

Foto Michaux - 2B

3.)    Michaux et Cie  (7. květen 1868 – srpen 1868)

Text na štítku: Michaux et Cie. 19 R. Jean Goujon

Charakteristika:       

 • Vlnitý rám před červnem 1868 a přímý rám v dalším období
 • Od 7. května se firma stala společností s ručením omezeným (Limited Company) vlastněná třemi majiteli (bratry Oliviérovými a Michauxem)
 • Místo podnikání bylo na adrese 19 R. Jean Goujon

Ukázka 9 - Vlnitý rám, bez sériového čísla - Le Musée du Vélo, Favrieux, Francie

Foto Michaux - 3A

4.) Michaux et Cie  (srpen 1868 – duben 1869)

Text na štítku:MICHAUX & Cie., BTES S.G.D.G., 27, Rue Jean Goujon., PARIS

Charakteristika:       

 • Registrovaná adresa kanceláře je změněna z čísla 19 na číslo 27, Rue Jean Goujon

Ukázka 10 - Výrobní číslo 276 – privátní sbírka, Francie

Foto Michaux - 4A

Ukázka 11 - Výrobní číslo 357 - privátní muzeum Luhov, Česká republika

Foto Michaux - 4B

Ukázka 12 - Výrobní číslo 930 - Musée Art et Industries, St Etienne, Francie

Foto Michaux - 4C

Ukázka 13 - Výrobní číslo 1119 - První české muzeum cyklistiky, Nové Hrady, Česká republika

Foto Michaux - 4D

Ukázka 14 - Výrobní číslo 1333 - Deutsches Fahrradmuseum, Bad Brückenau, Německo

Foto Michaux - 4E

Ukázka 15 - Výrobní číslo 1382 - privátní sbírka, Biczycle collection, Česká republika

Michaux & Cie.(serial numb.1382), Paris, France – 1868/69

Ukázka 16 - Výrobní číslo 1395- Le Musée du Vélo, Favrieux, Francie

Foto Michaux - 4G

Ukázka 17 - Výrobní číslo 1748 - privátní sbírka, Francie

Michaux & Cie. boneshaker II, Paris, France – 1868/69

5.) Michaux & Cie Inventeur  (duben 1869 – červen 1869)

Text na štítku:Michaux & Cie Inventeur, 29 Ave. Montaigne, 5-6-7-8 Cite Godet de Mauroy

Charakteristika:       

 • Po prodeji svého podílu ve společnosti Oliviérům, podnikal Michaux asi tři měsíce nezákonně jako Michaux & Cie z jeho první adresy

Ukázka 18 – Nelegální výroba, bez sériového čísla - privátní sbírka, Belgie

Foto Michaux - 5A

Ukázka 19 - Nelegální výroba, bez sériového čísla – Museé de la Coutellerie de Thiers, Francie (deposit: Musée Art et Industries, St Etienne, Francie)

Foto Michaux - 5B

6.) Přesně nedefinované období mezi Michaux & Cie Inventeur a MICHAUX PERE & CIE.,(druhá polovina roku 1869)

Charakteristika:       

 • Nemáme žádnou spolehlivou informaci o Pierrovi Michauxovi a jeho výrobě v březnu až prosinci 1869
 • Nejprve obchodoval jako Michaux & Cie Inventeur a pak pár měsíců jako Michaux Pere & Cie.

Ukázka 20 – Výrobní číslo 310 – privátní sbírka, Francie

(Dobře si prohlédněte firemní štítek s adresou Michaux & Cie Inventeur s dodatečně vyrytým nápisem „Pere“)

Foto Michaux - 6A

7.)  Michaux PERE & CIE  (červen 1869 – leden 1870)

Text na štítku:MICHAUX PERE & CIE.,INVENTEURS, BREVETES S.G.D.G., 29, AVENUE MONTAIGNE, 5-6-7-8 CITE GODOT DE MAUROY, PARIS

Charakteristika:       

 • Pierre Michaux založil novou společnost s tichým společníkem Paul - Babtiste Bazinem
 • Stroje byly prakticky identické jako ty z bývalé firmy Michaux & Cie

Ukázka 21 – Výrobní číslo 235 - Musée Barrois, Bar-le-Duc, Francie

Foto Michaux - 7A

Ukázka 22 – Výrobní číslo 324 - Henri Malartre museum, Rochétaillée, Lyon, Francie

Foto Michaux - 7B

Ukázka 23 – Výrobní číslo ??? - VELORAMA National Bicycle Museum, Nijmegen, Holandsko

Foto Michaux PERE - 7C

8.) Compagnie Parisienne  (duben/květen 1869 – červenec 1870)

Text na štítku: Compagnie Parisienne (Ancienne Maison Michaux), 27 Rue Jean Goujon & 12 Ave Bugeaud.

 Charakteristika:       

 • Drátová kola a různé systémy pružení byly vyráběny až od konce roku 1869
 • Nový obchod provozoval Rene Olivier s výrobní kapacitou dosahující až 300 kol měsíčně
 • Začátek války v červenci 1870, přerušil produkci na jeden rok

Ukázka 24 – Výrobní číslo 2609 - Musée Moto-Vélo, Château de Bosc, Domazan, Francie

Foto Michaux - 8A

9.) Cie Parisienne  (červenec 1871 – srpen 1874) 

Text na štítku:ANCNE MAISON MICHAUX & CIE., Cie PARISIENNE, 27 Rue Jean Goujon, PARIS

Charakteristika:       

 • Výroba pokračovala v 27 Rue Goujon a byla řízena M. Danjou
 • Společnost byla rozpuštěná 31. července 1874 a firemní akcie se vyprodávaly až do října

Ukázka 25 – Výrobní číslo 351,(výrobní číslo pro set kol ???) - privátní sbírka, Francie

Foto Michaux - 9H

Ukázka 26 – Výrobní číslo 3025,(výrobní číslo pro set kol ???) - Bad Bruckenau muzeum, Německo

Foto Michaux - 9"I"

Ukázka 27 – Výrobní číslo 2892 - privátní sbírka, Biczycle collection, Česká republika

Foto Michaux - 9A

Ukázka 28 – Výrobní číslo ??? - Musée Art et Industries, St. Etienne, Francie

Foto Michaux - 9B

Ukázka 29 – Výrobní číslo 3217 – privátní sbírka, Anglie

Foto Michaux - 9C

Ukázka 30 - Výrobní číslo 3562 - VELORAMA National Bicycle Museum, Nijmegen, Holandsko

Foto Michaux - 9D

Ukázka 31 - Výrobní číslo 3821 (výrobní číslo pro set kol 353) - Velomuseum, Králův Dvůr, Česká republika

Foto Michaux - 9E

Ukázka 32 - Výrobní číslo 4800 - VELORAMA National Bicycle Museum, Nijmegen, Holandsko (ex collection Nick Clayton)

Foto Michaux - 9G

Velocipédy pro speciální příležitosti nebo prominentní zákazníky

Ukázka 33 - Výrobní číslo 2891 - Musée Moto-Vélo, Château de Bosc, Domazan, Francie

Foto Michaux - 10A

Ukázka 34 - Výrobní číslo 4992(?) – Musée et domaine nationaux de Compiègne, Francie

Foto Michaux - 10B

Ukázka 35 – Výrobní číslo 4506 (model SERVICE) - privátní sbírka, Biczycle collection, Česká republika

Cie Parisienne „Service“, Paris, France – after a year 1870