Výstava „HISTORIE CYKLISTIKY“- Městské muzeum, Čáslav – Čechy +++++

Ani jsme netušili, jak krásné stroje se nachází ve sbírkách muzea v Čáslavi, vhodným doplněním z depozitářů Prvního českého muzea cyklistiky v Nových Hradech se podařilo připravit krásnou sezónní výstavu.

Kontact:  http://www.cmuz.cz/Muzeum/index.htm

156 - Městské muzeum, Čáslav