Výstava DOBRODRUŽSTVÍ CYKLISTIKY- Polabské muzeum, Poděbrady +++++

V Polabském muzeu v Poděbradech probíhá ve dnech 6. května - 28. srpna 2016 krásná výstavy "Dobrodružství cyklistiky, aneb éra vysokého kola v Čechách". Na výstavě jsou prezentovány také exponáty ze sbírek Regionálního muzea v Kolíně a jeho poboček Podlipanského muzea v Českém Brodě a Muzea Kouřimska v Kouřimi. Řada z kol v této expozici nebyla doposud představena veřejnosti.

Kontact:  http://www.polabskemuzeum.cz/index.php?option=com_eventlist&view=details&id=305%3Avystava-dobrodrustvi-cyklistiky&Itemid=113&Itemid=26

185 - "Dobrodružství cyklistiky" v Poděbradech 2016