Expozice ESKA - Muzeum Cheb, ČR +++++

Továrny anglické firmy Premier v Chebu začaly v roce 1911 sloužit nově založené firmě ES-KA Cheb. Úspěšná firma měla bohatý archív a vlastní muzeum. Pouhý zbytek exponátů této kolekce odkoupilo město Cheb v roce 2001. Z těchto kol uspořádali expozici v městském muzeu. Později však i tato skromná výstavka byla zrušena.

Kontakt: http://www.muzeumcheb.cz/Expo/Expon/Kola.html

49/A - ES-KA Cheb

Výstava ze sbírek ES-KA někdy v letech kolem roku 1960

49/B ES-KA výstava cca 1960

Továrny ES-KA vyráběly kola v letech 1911 až 1996.

Později bylo rozhodnuto o jejich demolici a o využití pozemků pro jiný způsob. Děkujeme panu Radimu Hettnerovi, který pořídil tyto snímky v roce 2009. Osobně jsem v den demolice byl na místě. Srovnat továrnu se zemí se moderní technice zdařilo za jediný den!!

49/C - ES-KA Cheb 2009

Část informací z katalogu ES-KA 1912

Es-Ka 1912

Katalog z roku ES-KA 1931

Es-Ka 1931

ES-KA z roku 1936

49/F - ES-KA 1936