Baťův institut – galerie a muzeum, Zlín +++++

Baťa, též Baťovy závody, je název velké české (původně československé) obuvnické firmy, kterou založili sourozenci Anna, Antonín a Tomáš Baťové ve Zlíně 1894. Anna až do svého sňatku v roce 1898 a odchodu z firmy, bratrům pomáhala a vedla i účetnictví firmy, její mladší bratr Antonín, na kterého byla vydaná živnost pod jménem "Antonín Baťa", v roce 1908 zemřel. Nejmladší bratr Tomáš pak pokračoval v postupném rozvoji firmy, která nesla až do změny právní subjektivity v roce 1931 jména obou bratrů T & A Baťa. Nový název firmy byl "BAŤA, akciová společnost". Od roku 1932, po tragické smrti Tomáše Bati, jednoho ze zakladatelů firmy, na základě dědičské smlouvy, převzal veškerý majetek firmy Jan Antonín Baťa. 

Adresa: Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín 1

Kontakt: https://www.muzeum-zlin.cz//

335 - Baťův institut, Zlín

Baťa katalog cca 1935/36

Baťa katalog

MAS katalog

MAS katalog

Baťa záruční list 1937

Záruční list 1937