Kohout - výrobní číslo 404

Nejstarší dochovaný Kohout s anglickými kuličkovými ložisky Aeolus má stroj výrobního čísla 103. Toto 56“ vysoké kolo je výjimečné tím, že se tato kuličková ložiska použila jen na několika kolech z mladšího období. Proto předpokládáme, že ranou kohoutovku 103 vyrobili pro prominentního jezdce. Buď pro některého z mladých Kohoutů (byli to vysocí chlapíci), nebo snad pro Karla Schultze, který se v roce 1882 stal českým konzulem anglického Bicycle Touring Clubu pro české země. Stejnou domněnku můžeme vyslovit i při pohledu na představené kolo výrobního čísla 404. Je na něm několik komponentů, které vybočují ze standardní představy o smíchovských kolech, podobně jako některé výrobní postupy.

Použití anglických kuličkových ložisek Aeolus není samo o sobě zvláštní. Vyskytují se na několika dochovaných kolech Kohout ze dvou důvodů. Prvním je skutečnost, že na vlastní výrobu kuličkových ložisek nemohli na Smíchově ani pomyslet s ohledem na technologické možnosti jejich manufaktury. Proto kupovali ložiska Aeolus, jejichž výhodou bylo snadné vymezováním vůle. V roce 1877 si je nechal patentovat J. H. Hughes, od něhož koupil patent William Bown. Byl to pro něho dobrý obchod. S výjimkou renomovaných výrobců, kteří měli ložiska vlastní chráněné konstrukce (např. BSA, Rudge, Coventry Machinists Co., Bayliss Thomas a další), se Aeolusy dodávaly do celé Evropy a vyrobily se jich stovky tisíc.

Kohout - výrobní číslo 404

Kohout – výrobní číslo 523

Kompletní stroj po citlivé renovaci. Stroj je signován na mnoha místech. Barva je obnovená. Renovaci provedl před mnoha lety Jan Rečo

Soukromá sbírka

Kohout – výrobní číslo 523

Kohout – výrobní číslo 564

Slavné vítězství Josefa Kohouta a druhé místo jeho bratra Františka vedlo k názvu smíchovských kol. Od roku 1883 jsou v inzerci a ve všech materiálech označována jako Champion Bicycle. Byl to dobrý obchodní tah, kdy úspěchy jezdců měly podpořit prodej kol.

Podle našich odhadů můžeme s ohledem na počet vyrobených kol v tom kterém roce považovat kola s výrobním číslem 200 a vyšším za tyto Champion Bicycly. Přitom nutno dodat, že až kolo výrobního čísla 650 je první známé, na němž se poprvé objevil oválný štítek s vyraženým kohoutem a textem "Champion Bicyle, J. Kohout Smíchov". Přitom tento štítek není na každém dalším známém kole, ale jen na těch s čísly 699, 707, 752, 764, 771, 833, 839, 864 a 872. Nepodařilo se nám najít žádný důvod, proč některá kola štítek mají a jiná ne. Štítky se připevňovaly na hlavu přední vidlice. Výrobci ve světě opatřovali své stroje štítkem jen výjimečně. Proto je dnes občas problém určit značku toho kterého kola. Ani sběratelé a znalci světového formátu často nevědí, která bije. Patří k výjimečným okamžikům chvíle, kdy hlouček odborníků z celé zeměkoule bezradně stojí nad kolem, každý z nich ohmatává vidlici, kost i řídítka, proměřuje hřídele a pak společně pokrčí rameny. Nejčastějším určujícím znakem je typ ložisek, způsob uchycení řídítek, upevnění drátů v kolech a pak jen intuice. Nic z toho neplatí o Kohoutech. Až na naprostou výjimku mají všechna kola označení „J. KOHOUT SMÍCHOV“ na kosti, některá navíc dokonce i zmiňovaný štítek na hlavě přední vidlice.

Kohout – výrobní číslo 564

Kohout – výrobní číslo 752

Slavné vítězství Josefa Kohouta a druhé místo jeho bratra Františka vedlo k názvu smíchovských kol - Champion Bicycle. Byl to dobrý obchodní tah, kdy úspěchy jezdců měly podpořit prodej kol.

Podle našich odhadů můžeme s ohledem na počet vyrobených kol v tom kterém roce považovat kola s výrobním číslem 200 a vyšším za tyto Champion Bicycly. Přitom nutno dodat, že až kolo výrobního čísla 650 je první známé, na němž se poprvé objevil oválný štítek s vyraženým kohoutem a textem "Champion Bicyle, J. Kohout Smíchov". Přitom tento štítek není na každém dalším známém kole, ale jen na těch s čísly 699, 707, 752, 764, 771, 833, 839, 864 a 872. Nepodařilo se nám najít žádný důvod, proč některá kola štítek mají a jiná ne. Štítky se připevňovaly na hlavu přední vidlice. Až na naprostou výjimku mají všechna kola označení „J. KOHOUT SMÍCHOV“ na kosti, některá navíc dokonce i zmiňovaný štítek na hlavě přední vidlice.

Kolo je v originálním nálezovém stavu.

Kohout – výrobní číslo 752