Výstava „FAHR! RAD - von der drasiene zur hightech – machine“, Vídeň – Rakousko +++++

Technické muzeum Vídeň zorganizovalo krásnou výstavu vývoje jízdního kola (listopadu 2002 - dubna 2003).

Kontakt: http://www.technischesmuseum.at/

58/A - Výstava "FAHR! RAD" I

Všechny fotografie jsou z knihy – katalogu výstavy „FAHR! RAD - von der drasiene zur hightech – machine“.

58/B - Výstava "FAHR! RAD" II

Tuto knihu je možné koupit na e-shopu Amazon.

Kontakt:  http://www.amazon.de/Fahrlrad-Von-Draisine-zur-Hightech-Maschine/dp/3902183047/ref=sr_1_4?s=books&ie=UTF8&qid=1340976352&sr=1-4

58/C - Výstava "FAHR! RAD" III