1234

Muzeum Narodowe Rolnictwa, Szreniawie, Polsko

Národní zemědělské muzeum v Szreniawě bylo založeno v roce 1964. Má mnoho exponátů pod širým nebem, včetně ukázek zemědělského nářadí a strojů, úlů a dalších historických předmětů. Jeden exponát je velmi zajímavý. Kovářsky zhotovený bezpečník, dokonce včetně řetězu, datovaný po roce 1892.

Kontakt: http://muzeum-szreniawa.pl/imuzeum/web/app.php/vortal/

Adresa: Dworcowa 5, 62-052 Szreniawa, Polsko

274 - Szreniawie, Polsko
274 - Szreniawie, Polsko
274 - Szreniawie, Polsko

album: 274 - Szreniawie, Polsko

Velo muzea