Musée des Arts et Métiers – Paříž, Francie +++++

O muzeu Umění a řemesel v Paříži se říká, že tam kde ostatní muzea svými top exponáty končí svoji prezentaci, tak Arts et Métiers začíná. Týká se to jak exponátů, tak i prostředí. Přestože většina kol je ukryta v depozitáři rozhodně návštěva stojí za to.

Kontakt: http://www.arts-et-metiers.net/

123/A - Musée des arts et métiers

Motocykly, auta, letadla a mnoho a mnoho další techniky.

123/B - Musée des Arts et Métiers

„Jeux de Velos – Exposition 1991/92“

Informace z knihy vydané ku příležitosti velo výstavy z exponátů Muzea Aets et Métiers.

123/C - Musée des Arts et Métiers