Domaine de Sceaux – Paříž, Francie +++++

Kolekce kol uložená v krásném zámku na území Paříže tvoří z 90 procent kolekce slavného francouzského sběratele. Jeho jméno Robert Grandseigne (Le Havre 1885 – Paris 1961) není příliš známé z oblasti jízdních kol, zato je najdete v letecké literatuře. Stál u počátků aviatiky, pomáhal Blériotovi s přeletem kanálu La Manche, proslul nočním letem nad Paříží v roce 1911, celý život pracoval v leteckém průmyslu. Byl milovníkem techniky a jedním z prvních sběratelů kol. Sestrojil pojízdné muzeum s názvem „Bláznivá jízda“ a objížděl s ním různá místa, hodně často i cílová města při Tour de France. Po jeho smrti jeho manželka darovala celou kolekci státnímu zámku Sceaux v Paříži. Bylo to v roce 1964. Od té doby kola nikdy nebyla nevystavena pro veřejnost. Nikdo neměl možnost je vidět. Řada známých odborníků se snažila dostat do depozitáře a zdokumentovat kola, velmi často byli neúspěšní. Loňské výročí 100 ročníků Tour de France změnilo pohled úředníků na věc a vystavili tři stroje.

Kontakt: http://domaine-de-sceaux.hauts-de-seine.net/english-section/

146/A - Domaine de Sceaux, Paříž, Francie

Depozitáž muzea Sceuux:

Během návštěvy jsme se dostali i do depoziotáře a viděli celou sbírku.

146/B - Domaine de Sceaux, Paříž, Francie

Originální katalog Roberta Grandseigneho z roku 1936:

146/C - Domaine de Sceaux, Paříž, Francie