1234

Child’s minicar, 1920s

Child’s minicar, 1920s

photo 2 from 4

Child’s minicar, 1920s
Child’s minicar, 1920s
Child’s minicar, 1920s

Národní Technické muzeum