W. Sisenaler Gat..Senn (??), boneshaker – around 1870