Výstava „Eska je hezká. Kola z Chebu 1892 – 2006“

Výstava „Eska je hezká. Kola z Chebu 1892 – 2006“ je společným projektem Muzea Cheb, kde se odehrávala koncem roku 2022 a počátkem 2023 první část mapující výrobu až do roku 1945 a galerie výtvarného umění v Chebu, respektive její pobočky Retromusea, kde byla prezentována část poválečná až do hořkého konce výroby kol V Chebu v roce 2006.
Kořeny Esky sahají do Anglie, kde v roce 1876 začala firma Premier Cycle Company v Coventry vyrábět vysoká kola. V roce 1891 otevřela továrnu v Doosu u Norimberku a o rok později v Chebu, kde v prosinci 1892 sestavili první dvě kola. V roce 1910 odešel z chebského Premieru ředitel Kastrup a o rok později další ředitel Swetlik. Byli už předem domluveni, že v Chebu postaví novou továrnu, lepší a větší než má jejich dosavadní zaměstnavatel. Ještě téhož roku 1911 nová fabrika stála. Byla nejmodernější svého druhu v tehdejší habsburské monarchii. V roce 1912 tam vyrobili 18 500 kol a v roce 1935 oslavili půlmiliontou esku.
Poválečná historie Esky věrně kopírovala život celé společnosti, od znárodnění, přes konsolidaci, ikonické typy skládacích kol, postupné zastarávání výrobní technologie až po marné pokusy o záchranu. Navenek úspěšný národní podnik vyvážel kola do západní Evropy, USA a Kanady, avšak na úkor domácích zákazníků, k nimž se atraktivní exportní typy nedostaly.
Stát do Esky a její modernizace investoval minimálně, továrna chřadla a technologie zaostávala. Jediné, čeho se jí dostávalo, byly četné reorganizace, formální přesuny a návrhy nereálných záměrů. Zprvu byla začleněna pod ČZ Strakonice, pak naopak dostala pod svá křídla závod Favorit. Za pár let byl favorit vyčleněn, aby se za několik let zase pod Esku vrátil. Chebského výrobce kol léta řídily poněkud paradoxně Československé automobilové závody, později Pragounion. Ať ale byla nadřízeným orgánem kterákoliv instituce, chovala se k Esce macešsky. Po roce 1989 se o další chod továrny pokoušeli různě erudovaní manažeři, avšak udržet, natož rozvíjet výrobu se jim nedařilo. Historie kdysi slavné značky skončila v květnu 2006 demolicí budovy.
Text: Jan Králík 2023 

Kastrup & Swetlik

Muzeum Cheb - Historické regionální centrum I. část výstavy od počátku do roku 1945  

Muzeum Cheb sídlí v historickém měšťanském domě zvaném Pachelbelův dům na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad v Chebu. Jedná se o jedno z nejstarších regionálních muzeí v Čechách, bylo otevřeno 15. května 1874.

Adresa: nám. Krále Jiřího z Poděbrad 493, 350 02 Cheb

Kontakt: https://muzeumcheb.cz

305 - Muzeum Cheb

Retromuseum Cheb „Eska je hezká" část II 1945 - 2006

Retromuseum vzniklo jako součást Galerie výtvarného umění v Chebu. Vybudováno bylo mezi roky 2014 až 2016 v budově tzv. Schillerova domu.

Adresa: Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 17, Cheb

Kontakt: http://www.retromuseum.cz

302/A - Retromuseum Cheb

Kniha:Jan Králík „Eska je hezká"

Kniha 2023 - Eska je hezká

Úspěšná firma ES-KA Cheb měla bohatý archív a vlastní muzeum. Pouhý zbytek exponátů této kolekce odkoupilo město Cheb v roce 2001. Z těchto kol uspořádali expozici v městském muzeu. Později však i tato skromná výstavka byla zrušena.

Kontakt: http://www.muzeumcheb.cz/Expo/Expon/Kola.html

49/A - ES-KA Cheb

Výstava ze sbírek ES-KA někdy v letech kolem roku 1960

49/B ES-KA výstava cca 1960

ES-KA z roku 1936

49/F - ES-KA 1936

Továrny ES-KA vyráběly kola v letech 1911 až 1996.

Později bylo rozhodnuto o jejich demolici a o využití pozemků pro jiný způsob. Děkujeme panu Radimu Hettnerovi, který pořídil tyto snímky v roce 2009. Osobně jsem v den demolice byl na místě. Srovnat továrnu se zemí se moderní technice zdařilo za jediný den!!

49/C - ES-KA Cheb 2009

Katalog z roku ES-KA 1912

Es-Ka 1912

Katalog z roku ES-KA 1931

Es-Ka 1931

Katalog z roku ES-KA 1936

ES-KA 1936

Katalog z roku ES-KA 1937

Es-Ka 1937

Katalog z roku ES-KA 1938

Es-Ka 1938