Schlesinger, závodní kolo, Truhlářská ul., Praha - okolo 1945