Sběratelovy rozmary „ČÁST 2“ – pohlednice

Na vývoji pohlednice se podílela řada činů a událostí a jen těžko lze stanovit přesné datum vzniku. Pohlednice složitě vznikala 15 let, od roku 1870 do roku 1885. Skutečná pohlednice však vznikla až postupným vývojem a přetvářením korespondenčního lístku, který byl navržen do prodeje a poštovního provozu poprvé na světě na našem území v rámci Rakouska-Uherska dne 1. října 1869.

Jako první se k této myšlence připojilo již následující rok v březnu Německo a pak již rychle následovaly další státy. Vzápětí se začaly objevovat korespondenční lístky s různými přítisky – obchodními nabídkami zboží, dekoracemi po okrajích apod. Dodnes není známo kdo  a kde natiskl první obrázek na korespondenční lístek, ale je jisté, že to bylo během roku 1870.

Zlatý věk pohlednice, označovaný též jako „klasické období“ nastal po roce 1896 a trval přibližně do roku 1905. Pohlednice sloužily dobře zejména v těch oblastech, kde se fádní úřední lístek nehodil. V milostné korespondenci, ke vzájemným blahopřáním a gratulacím.

Žánrové pohlednice s jízdním kolem byly poměrně oblíbené, ale ve srovnání s místopisnými pohlednicemi naprosto řídce používané a tedy velmi vzácné. Jen pro přehlednost a větší poutavost si je dovolujeme rozdělit do více skupin:

1.       LITOGRAFIE

Litografická pohlednice se po roce 1890 získala velikou oblibu zejména pro svou zdobnost. Používal se také světlotisk, knihtisk a jiné techniky. Litografické obrázky, často i vícezáběrové, s dokreslenými motivy a graficky upravenými nápisy patří k nejdekorativnějším.

Pohlednice - LITOGRAFIE

2.       REKLAMA A FIREMNÍ PROPAGACE

Právě přítisky s reklamou na prodej určitého zboží byly jednou z hlavních hnacích sil, které přispěly k raketovému nástupu a rozšíření pohlednic.

Pohlednice - REKLAMA A FIREMNÍ PROPAGACE

3.       VYSOKÁ KOLA

Pokud nějaké pohlednice považujeme za skutečný „bonbonek“ pak ty, na kterých je motiv vysokého kola.

Pohlednice - VYSOKÁ KOLA

4.       VÁNOCE

Pohlednice - VÁNOCE

5.       VELIKONOCE

Pohlednice - VELIKONOCE

6.       ZVÍŘATA A DOMÁCÍ MAZLÍČCI

Pohlednice - ZVÍŘATA A DOMÁCÍ MAZLÍČCI

7.       ZAMILOVANÍ A MILUJÍCÍ

Pro milostné vzkazy, vyznání lásky, pozdravy a všemožné zamilované řečičky byly ideální litografické pohlednice s motivem lásky. Vznikly tak krásná umělecká dílka, která dnes patří k tomu nejromantičtějšímu co si v kombinaci s litografií umíme představit.

Pohlednice - ZAMILOVANÍ A MILUJÍCÍ

8.       ŽERTY A VTIPY

Vtipné přípisy či celé vtipy se objevovaly již od počátku. Anglie vtiskla pohlednicím nezaměnitelný rukopis často s tvrdým a černým humorem.

Pohlednice - ŽERTY A VTIPY

9.       UMĚLECKÉ

Řada pohlednic se vymyká zažitému pojetím a jejich tvůrci – umělci se snažili do malého obrázku vtěsnat často i velkou originalitu. To platí pro náměty i použité techniky.

Pohlednice - UMĚLECKÉ

10.       RARITY

Mnohdy i dřevo namísto papíru posloužilo jako základní materiál pro výrobu.

Pohlednice - RARITY

11.     SOUBORY

Mnoho tematických polednic vycházelo s drobnými obměnami či přímo záměrně v ucelených sériích. Dnes je toto velmi vděčné sběratelské téma.

Pohlednice - SOUBORY

12.   NOVODOBÉ UMĚNÍ

Vývoj jízdního kola a pohlednice se často překrýval či prolínal. Mnohá umělecká díla se mnohdy  ve zmenšené verzi objevovala na pohlednicích. Nejinak je tomu i dnes.

Pohlednice - NOVODOBÉ UMĚNÍ