Nová kniha - PUCH Fahrrader (Walter Ulreich a Wolfgang Wehap)

Walter Ulreich je známý rakouský sběratel historických kol, fanoušek a cyklistický expert. Jeho kniha Das Steyr-Waffenrad z roku 1995 se stala téměř učebnicí pro majitele kol této značky. Věděli jsme, že po řadu let připravoval novou knihu o Jahanu Puchovi. Kniha vyšla a je již na trhu. Oba autoři, kteří se podíleli na jejím vzniku (Walter Ulreich and Wolfgang Wehap) odvedli skvělou práci. Více jak 400 stran a mnoho obrázku je skvělý materiál.

Kontakt pro objednávku: http://www.amazon.co.uk/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Walter+Ulreich&search-alias=books-uk&field-author=Walter+Ulreich&sort=relevancerank

Nová kniha - PUCH Fahrrader