ČKV 1880 "Pražská míle 1993 - 2013"

Pražský klub Velocipedistů ČKV 1880 pořádá vždy počátkem listopadu slavnostní zakončení sezony – PRAŽSKOU MÍLI.

Přikládám část zápisu z první jízdy Míle - bylo to 6. 11. 1994 - tedy za rok potom, co byla uspořádána IVCA Rally v Praze. Jde o vysvětlení k první míli, jejíž popis vypracovaný panem Roithem a přepsaný panem Bejšovcem říká: „Nejprve jsme tuto míli považovali za druhou (první byla v roce 1993 ) - ale později se hlasováním přepsalo datum a za první míli se nepočítala míle v roce 1993, ale až v roce 1994. Proto se mezi pátou a šestou míli vložil takzvaný nultý ročník - na pozvánkách označený jako W ročník.“

Zatím poslední ročník - trochu deštivý 2013

Pražská Míle 2013

 

Podařilo se najít fotky z prvního (druhého) ročníku Míle z roku 1994:

  • je na nich také je vidět původní model kamene, který měl být instalován na místě startu míle u příležitosti uspořádání IVCA v roce 1993
  • model kamene si po letech uskladnění v mém sklepě předsedy klubu odvezl pan Roith, jeden ze zakládajících členů
  • kámen na skutečný "milník" po patnácti letech uskladnění v parku za domem klubovny někdo ukradl
  • na povolení úřadů k postavení pamětního mílniku pracuje Ing. Arch. L. Cvrček od roku 2007

Pražská míle 2004

Pražská míle z roku 2007

Pražská Míle 2007

Pražská míle z roku 2010

Pražská míle 2010

Pražská míle z roku 2011

Pražská míle 2011

Pražská míle z roku 2012

Pražská míle 2012

KANGAROO výstava během Pražské míle 2007

Kangaroo na Letné

Výstava kol KOHOUT BICYCLE při příležitosti setkání na letné v roce 2010

Kohout Bycicle exhibition 2010