Český klub velocipedistů 1880 a Pražská míle 2015

Zásadní bylo datum 16. listopadu 1880, kdy se v továrně Jana Kohouta sešlo několik mladých mužů, kteří jízdě na vysokém kole propadli a kteří se rozhodli ustavit Klub velocipedistů. K tomuto datu vztahuje své založení, ačkoli úřední souhlas přišel 2. ledna 1881 a zakládací schůze za účasti 23 členů se konala v únoru 1881. Prvním předsedou byl zvolen Jindřich Cífka. Byl to první klub v Čechách a druhý v Rakousku-Uhersku.

ČKV 1880 - historie

Po roce 1894 aktivní klubová činnost pomalu ustávala a omezovala se na výlety a vyjížďky. Mladí sportovci se hlásili do nových klubů, ČKV byl považován spíše za archaický spolek otců zakladatelů. V tomto duchu prošel klub všemi dějinnými událostmi první poloviny 20. století. Po komunistickém puči v roce 1948 už jen skomíral, než se v polovině 50. let nedobrovolně rozpustil v jednotné sportovní organizaci Československém svazu tělesné výchovy (ČSTV). Klubový archiv byl uložen do zapomenuté skříně tělocvičny na Smíchově, kde o něj čtyřicet let nikdo neprojevil zájem.

Shodou okolností a náhod jej objevila paní Libuše Máchová, bývalá archivářka, další shodou okolností a náhod jej v roce 1992 svěřila do rukou Jana Bejšovce. Tak se dokumenty mapující činnost klubu od jeho založení až do zániku dostaly do povolaných rukou. Logicky to v roce 1993 znamenalo znovuobnovení činnosti Českého klubu velocipedistů. Předsedou byl zvolen Jan Bejšovec, který stál v čele plných 17 let a odvedl skvělou práci. V celé historii klubu je to rekordní volební období.

Fotogalerie z průběhu oslav na Letenské pláni 2015

ČKV 1880 a Pražská míle 2015

Reje ze vzduchu (natočeno Jirka Fiala) You Tube

Další zásadní zlom nastal 7. listopadu 2015 v průběhu oslav zakončení sezony na Letenské pláni při Pražské míli 2015. Klubové stanovy byly léta ctěné a respektované a nepřipouštěly účast dam na klubových schůzích a některých výletech či jízdách včetně Pražské míle. Dokonce i pozvánka citlivě upozorňuje na kritéria umožňující účast:  

„Český klub velocipedistů – 1880 jest klubem tradičním, a proto přísně v duchu stanov našich bude jízda umožněna pouze pánům na vysokých kolech ve vhodném oblečení. Níská kola a šaškovská oblečení buďtež ponechána doma a nebudiž jimi hyzděna trať míle.“

Za neskrývaného souhlasu současného předsedy klubu a mnoha dalších členů se na start i závěrečnou fotografii postavila všem dobře známá dáma s výsměšným maškarním knírkem a bradkou v převleku za muže. Tak se poměrně snadno našim sokům z Brna po mnoha nepodařených pokusech poškodit pověst klubu (například postavou v mexickém ponču na společné fotografii či účastí na stroji spíše připomínajícím lokomotivu než vysoké kolo v minulých letech) podařilo zasadit ránu největší. Celou akci posunout do komediální podoby.

Fotogalerie jízdy - závodu na 1 anglickou míli

Pražská míle 2015

Všichni, kteří v hojné účasti letos stejně jako v minulých letech přišli podpořit tuto významnou a tradiční akci a vzdali tak respekt a úctu jejím organizátorům a klubu samotnému možná jednou najdou na Letenské pláni jen zbytky barvy z pracně namalovaných kruhů určujících trasu rejů pánů velocipedistů a budou vzpomínat na období rozkvětu ČKV 1880 marně hledajíc zlomový okamžik a důvod úpadku slavného klubu!