České prvenství

V Čechách je v přepočtu na obyvatele nejvíce výrobců replik aneb více či méně zdařilých napodobenin vysokých kol na světě. Máme – li se z tohoto faktu radovat či ne ať každý posoudí sám.

České prvenství