Calvin Witty a jeho první licenční poplatky za výrobu kol a jízdu na nich

Před 150 lety se "velocipedománie" přenesla z Francie do celé Evropy a samozřejmě i do USA. Amerika oslavovalo vznik velocipedu - čili jízdního kola s pedály. Všude se mluvilo o cyklistické horečce, pobláznění lidí velocipedem bylo obrovské....Calvin Witty, vlastník prvního amerického patentu Pierra  Lallementa, se chystal ukončit tuto párty!

"licence plate" for ride

Calvin Witty posílá 3. února 1867 strohé oznámení všem kteří mají cokoli společného s výrobou velocipedů či jednotlivých součástí:

„Tímto jste upozorněni, že písemně podaný patent No.59,915 přiznaný a udělený k datu 20. listopadu 1866 ochraňuje velociped se dvěma koly, klikami pro pedálový pohon a ručně ovládanými řidítky. Velocipedy které vyrábíte jsou porušení tohoto patentu. Toto je výzva k okamžitému zastavení výroby dalších velocipedů do doby než se mnou urovnáte všechna porušení patentového práva z vaší strany, která byla v minulosti spáchána.“                      (podepsán) "CALVIN WITTY"

Toto oznámení doslova šířilo strach a obavy napříč prosperujícím trhem s velociopedy. Witty ovšem rychle nabídl řešení a podmínky, podle kterých by všichni mohli pokračovat ve výrobě.  Pro zákazníky či obchodníky, kteří již koupili velocipedy, stanovil povinnost platit licenční poplatek ve výši 10,00 USD. Vtipné bylo, jak dokázal být rychlý se svými legálními soudními exekutory, kteří směrovali nejprve do každé jízdárny (to byly školy pro výuku jízdy na velocipedu) a požadovali platbu za udělení licence nebo jim hrozil uzavřením školy. Školy byly nejsnadnějším cílem k odhalení vyrobených strojů.  Běžná škola – jízdárna měla obyčejně 6 až 50 strojů a tak šlo o poměrně veliké platby. Licence byla jednak ražena přímo na stroji s textem podle patentového listu Lallementa "Patd Nov 20th 1866" a sériovým číslem velocipedu. Licence pak byly papírové listiny a museli být viditelně umístěny na veřejně přístupných místech v jízdárnách. Stanovilo se, že výrobci, kteří podepsali licenční smlouvu, budou platit od 10,00 do 25,00 USD za stroj v závislosti na výrobní produkci. Licenčního poplatek "royalty" za používání velocipedu (ať v jízdárně či privátním majitelem) nebyl součástí výrobního licenčního poplatku a tak došlo k jednoduchému navýšení ceny o dalších 10,00 USD. Po zaplacení poplatku 10,00 USD byl velociped označen zmíněným raženým textem na hlavní části rámu. A tak se jednalo v podstatě o první formu "poznávací registrační značky" pro jednostopé vozidla.

Zdroj: Carey Williams 2019

Pierre Lallement patent 1866

Lallement patent 1866

 

 

Witty Velocipede

Červen – červenec 1868. Velociped vyrobený firmou Calvin Witty z Brooklynu, New York na objednávku firmy Hanlon Brothers. Jednalo se o stroj vyrobený podle kresby a patentu Pierra Lallementa. Zajímavostí a konstrukční chybou je neposunovatelné sedlo a pedály.

Jedná se jedny z nejstarších dochovaných amerických kol vůbec.

Collection Carey Williams - USA

Witty Velocipede I

Collection Carey Williams - USA

Witty Velocipede II

Collection Glenn Eames  - USA

Witty Velocipede III

Moto velo musée, France - collection Claude Reynaud

Witty Velocipede IV

Privátní sbírka - Itálie

%album(1483,3,3)%