Antonín Perič – výrobní čísla rámů

Výrobní čísla – časové zařazení (přepis z dochované zakázkové knihy)

Velmi snadno si sami najdete rok výroby podle výrobního čísla a tím snadno určíte vybavení rámu správnými dobovými komponenty.  

Pravděpodobně nejslavnější český výrobce rámů kol (první rám postavil cca 1933/34, poslední až v sedmdesátých letech), jehož kola patří mezi nejvíce ceněná a hledaná sběrateli nejen z Čech, na unikátních dobových fotografiích. 

Antonín Perič

 

 Před rokem 1934 - bez přesného určení (vyrobeno 9 rámů)

 • pro Smekal Alois - 21.007
 • pro Potužák Jiří - 21.008
 • pro Krbec Miloslav - 21.009
 • pro Novák Oldřich - 21.010
 • pro firmu Werner J. (z dodaného materiálu „Stelring“) 3 rámy - 21.011 až 21.013
 • pro Krbec Miloslav – 21.014
 • pro pan Brynda (z materiálu BSA) – 21.015

použitý materiál trubek označen jako „D.d.“ nebo „D.s.“ 

1934 (vyrobeno 29 rámů)

 • pro firmu Křížek Praha (z dodaného materiálu „Stelring“) 3 rámy - 21.016 až 21.025
 • výrobní čísla 21.016 - 21.042
 • použitý materiál trubek označen jako „D.d.“, „D.s.“  nebo BSA
 • rám 21.040 postaven pro Bataglia Christian
 • rám 21.041 postaven pro Peták Jindra z Plzně

1935 (vyrobeno 34 rámů) 

 • výrobní čísla 21.044 - 21.070
 • mimo číselnou řadu: dětské silniční kolo 498 380, přestavba 70 247, cestovní 70 371,
 • rám 21.067 Brůžek (v tomto roce nově použit i materiál trubek Durkopp)

1936 (vyrobeno 53 rámů) 

 • výrobní čísla21.071 - 21.126
 • dámský rám 50.924
 • 1 ks cestovní rám bez výrobního čísla
 • 11 ks závodní rám BSA – Jakl bez výrobního čísla
 • řada rámů vyrobena pro firmu Vondřich, několik pro Hanousek
 • rám 21.040 pro Bataglia Christian 21.března 1936 (označeno material S.S. Durkopp)        

1937 (vyrobeno 37 ks)

 • výrobní čísla21.127 – 21.159
 • 2 ks rámy bez výrobního čísla
 • rám 21.137 označen extra „vyroben pro pana Periče – jako VLASTNÍ“ (později vlastnil pan Pražák)
 • rám 21.141 vyroben pro Konárek Praha

Perič 1937 - výrobní číslo 21.141

 

1938 (vyrobeno 71 rámů) 

 • 161 – 21.226
 • pro p. Nováka vyrobeny dva rámy z dodaného matriálu – pánský a dámský.
 • výrobní čísla: 65.5006 a 65.5009
 • nově uváděny materiály: Diamant, Gloria, Special, France
 • řada rámů pro obchodníky: Vondřich, Golombiowski, Křížek

Perič 1938 - výrobní číslo 21.180

 

1939 (vyrobeno 57 rámů)

 • výrobní čísla 21.228 – 21.259 (plus číslo 21.382)
 • pro p. Jarolíma vyroben rám bez výrobního čísla
 • dále „polozávodní“ rámy 21.257, 9842 a 79.812

Perič 1939 - výrobní číslo 21.231

 

Perič 1939- výrobní číslo 21.233

 

1940 (vyrobeno 68 rámů

 • výrobní čísla 21.258 – 21.337
 • navíc výrobní čísla mimo řadu 21.398, 21.242, 21.343, 21.346 a 21.347
 • pro Vlastu Buriana bez výrobního čísla
 • dámský sportovní rám 22.300
 • 5 ks závodní rám bez výrobního čísla
 • pro p. Svobodu ONYX výrobní číslo 6066
 • pro p. Rydlo ONYX výrobní číslo 6048
 • pro p.Holého výrobní číslo 154 98 95
 • pro pana Kňákala 3 kola - 157 93 15, 154 93 08 a 13 83 880
 • pro paní Hlaváčovou 3 kola – 157 93 08, 159 42 68 a 64 43 240

Perič 1940 - výrobní číslo 21.273

 

Perič 1940 - výrobní číslo 21.306

 

Perič 1940 - výrobní číslo 21.342

 

1941 (vyrobeno 93 rámů) 

 • výrobní čísla 21.348 – 21.417
 • navíc výrobní čísla mimo řadu 21.339 a 21.344
 • 9 rámů bez výrobního čísla
 • další zakázky pod čísly: 24.122, 24.518, 24.359, 25.009, 12.137, 24.837, 94.341, 94.327, 94.302, 96.161, 96.100, 95.293, 96.510, 96.651, 12.3946, 13.15624, 71.396, 24.568, 32.389, 33.274, 32.068, 25.0642, 25.0787, 24.3663, 25.0778, 25.0786, 32.799, 35.478, 35.254, 15.49308

Perič 1941 - výrobní číslo 21.348

Perič 1941 - výrobní číslo 21.368

 

1942 (vyrobeno 127 rámů)

 • výrobní čísla 21.418 - 21.509 (číselná řada není úplná a v záznamech je hodně přepisů a zmatků)
 • navíc výrobní čísla mimo řadu 21.403, 21.406, 21.408, 21.411, 21.415
 • další zakázky pod čísly: 777, 80.136, 1415203, 1198, 250822, 250749, 42874, 1451547, 43063, 81226, 80159, 60464, 42899, 43097, 41437, 44496, 43883, 44957, 43057, 43931, 117946, 81813, 44843, 44880, 214, 44744, 45019, 44981, 80456, 672434, 41695, 81234, 6316, 79794, 44016, 83239, 47622, 197096, 197518, 197359, 45289, 197103, 12402, 278051, 1415970, 280517,

Perič 1942 - výrobní číslo 21.472

1943 (vyrobeno 76 rámů) 

 • prokazatelně v roce 1943 výrobní čísla 21.510 – 21.522
 • navíc čísla mimo řadu 21.508, 21.471, 21.310, 21.492, 21.431, 21.428
 • další zakázky pod čísly: 43083, 289974, 290070, 290110, 1869297, 960067, 44915, 291121, 290112, 87330, 289966, 1415961, 53812, 53675, 53668, 53677, 53710, 290082, 53792, 81234, 89131, 53788, 278306, 79714, 21, 1384871, 21520, 21522, 53838,
 • rámy vyrobené s poznámkou 1943/44: 21.523 – 21.530
 • další zakázky s poznámkou 1943/44: 53520, 89144, 1384808, 53757, 301682, 301861, 301770, 289766, 1384803, 301817, 53698, 301684, 87384, 280502, 301663, 290040, 301733, 301803, 391719, 301800, 87189, 53773, 310742, 81181, 310695,

1944 (vyrobeno 26 rámů) 

 • výrobní čísla 21.541 – 21.549
 • navíc čísla mimo řadu: 21.436 a 21.539
 • další zakázky pod čísly: 1867479, 197284, 91381, 53619, 281278, 1520201, 44958, 333930, 45218, 93361, 108383, 28263,

Perič 1944 - výrobní číslo 21.541

Perič 1944 - výrobní číslo 21.543

 

1945 (vyrobeno 19 rámů) 

 • výrobní čísla 21.552 – 21.468
 • další zakázky pod čísly: 25.559 a 35.4680
 • dále dva rámy (oba s výrobním číslem 215) a poznámkou „Gersthofer“ a „Milan Perič“
 • další zakázky pod čísly: 25559 (pro firmu Kubrycht), 354680,

1946 (vyrobeno 22 rámů)

 • výrobní čísla 21.578 – 21.600
 • navíc čísla mimo řadu: 21.493, 21.479, 21.521, 21.577, 21.531, 21.475, 21.566, 21.495, 21.353
 • dva rámy s odlišnými výrobními čísly: 214 a 21 (zřejmě nekompletní číslo, jen předepsané dvoj – trojčíslí)
 • další zakázka pod číslem: 89115

1947 (vyrobeno 37 rámů) 

 • výrobní čísla 21.603 – 21.616
 • navíc čísla mimo řadu: 21.594, 21.338, 21.593, 21.592, 21.572, 21.538, 21.557, 21.598, 21.595, 21.601, 21.581, 21.530, 21.551, 21.587, 21.588, 21.503, 21.494, 21.408, 21. 506, 21.496, 21.574, 21.511

Perič 1947 - výrobní číslo 21.616

 

1948 (žádné rámy nebyly vyrobeny během tohoto roku) 

 • velký zmatek v evidenci a možná některé rámy uváděné v roce 1947, byly skutečně vyrobeny v roce 1948 – možná jde o čísla 21.600 – 21.646 (21.647 – první označené ve zdvojené evidenci jako 1949)

1949 (vyrobeno celkem 19 rámů)

 • výrobní čísla 21.624 – 21.648 (neúplná řada, zmatečné číslování)
 • dva rámy pro p. Pavlíček označení pouze 21 (nezapsané, nedokončené číslo)
 • navíc čísla mimo řadu: 21.612, 21.501, 21.599
 • 2 rámy pro Závod míru 21.646 – Honza Veselý, 21.645 – Milan Perič

Perič 1949 - výrobní číslo 21.629

 

Perič 1949 - svýrobní číslo 21.646

 

1950 (vyrobeno 6 rámů)

 • výrobní čísla: 21.576, 21.826, 21.636, 21.622,
 • atypické výrobní čísla: 2010 a 2003

1951 (vyrobeno 16 rámů

 • výrobní čísla: 21.676 – 21.689
 • navíc čísla mimo řadu: 21.579, 21.618, 21. 627, 21.638
 • atypické výrobní číslo: 2992
 • 672 miniatura do výlohy

Perič 1951 - výrobní číslo 21.686

 

1952 (vyrobeno 10rámů pro závodníky)

 • výrobní čísla: 21.690, 21.692, 21.694, 21.698, 21.702, 21.704, 21.708, 21.709, 21.710,
 • výrobní číslo 21.699 přepsáno na 21.999 (asi na přání zákazníka)

1953 (vyrobeno pouze 7 rámů pro závodníky) 

 • Milan Perič 21.697
 • Jan Veselý 21.701
 • Čapek Vladislav 21.696
 • Koutný 21.693
 • Josef Kolář 21.703
 • Zdeněk Bína 21.700
 • Puklický 21.694

1954 (vyrobeno 18 rámů) 

 • výrobní čísla: 21.695 (Nesl), 21.685 (Junek), 21.680 a 21.691 (Tesla), 21.705 (Sedlák), 21.706 (Milner), 21.707 (Kuneš), 21.711 (Sojka) 
 • dokončen rám z roku 1953 21.700
 • dále výrobní čísla: 21.671 - 21.679

Perič 1954 - výrobní číslo 21.671

 

1955 (vyrobeno 17 rámů) 

 • výrobní čísla: 21.712 – 21.731
 • dále výrobní čísla: 21.7245 a 21.719?

1956 (vyrobeno 12 rámů)

 • výrobní čísla: 21.732 – 21.743
 • dále výrobní čísla: 21.630 a 21.689

1957 (vyrobeno 13 rámů)

 • výrobní čísla: 21.744 – 21.752
 • dále výrobní čísla: 21.741, 21.689 a 21.742
 • podruhé uvedeno číslo 21.743 stejně jako v roce 1956

Perič 1957 - výrobní číslo 21.750

 

1958 (vyrobeno 21 rámů)

 • výrobní čísla: 21.758 – 21.778
 • jeden rám s odlišným výrobním číslem 21.77330

Perič 1958 - výrobní číslo 21.761

Perič 1958 - výrobní číslo 21.772

Perič 1958- výrobní číslo 21.776

Perič 1958 - výrobní číslo 21.778

 

1959 (vyrobeno 19 rámů) 

 • výrobní čísla: 21.779 – 21.798
 • mimo řadu 21.887

Perič 1959 - výrobní číslo 21.781

 

Perič 1959 - výrobní číslo 21.787

 

1960 (vyrobeno 18 rámů)

 • výrobní čísla: 21.799 – 21.816

Perič 1960 - výrobní číslo 21.809

 

1961 (vyrobeno 15 rámů)

 • výrobní čísla: 21.817 – 21.887
 • výrobní číslo 21.887 je opět uvedeno stejně jako v roce 1959
 • dále výrobní čísla: 21.782, 21.686, 21.785, 21.789

1962 (vyrobenoy 3 rámy)

 • výrobní čísla: 21.887, 21.888, 21.889
 • výrobní číslo 21.887 je uvedeno v letech 1959 i 1961

Perič 1962 - výrobní číslo 21.889

 

1963 (vyroben pouze 1 rám) 

 • jediný rám s číslem 21.792

1964 (vyrobeny 2 rámy) 

 • výrobní čísla 21.799 a 21.800

1965 (vyrobeny 3 rámy) 

 • výrobní čísla 21.790, 21.808 a 21.809

1966 (vyrobeny 2 rámy)

 • výrobní čísla 21.810 a 21.811

1967 (vyrobeno 5 rámů)

 • výrobní čísla: 21.814, 21.812, 21.816, 21.815, 21.888

1968 (vyroben jeden nebo žádný rám)

 • pod číslem 21.818 uveden rám pro Jiřího Dalera
 • podle přímé výpovědi pan Daler toto kolo od Periče neměl

Extra záznamy výroba pro firmy: 

 • 1933: 10 rámů pro fi. Jaňour - výrobní čísla 9287 - 9296
 • 1933: 8 rámů Super LUX pro fi. Jaňour - čísla 9369 – 9476
 • 1934: 16 rámů SIKER Lux Balon - pro fi. Jaňour – čísla 9339 – 9358
 • 1935: 21 rámů pro fi. Jaňour
 • 1935: 10 rámů mix pro fi. Jaňour – čísla 9637 – 9646

Nezjištěné výrobní čísla: 

Perič 1949 - výrobní číslo 21.???