Anton Burg "hobby-horse na třech kolech"

Dr. Jan Králík : Anton Burg - hobby-horse na třech kolech "Nešetrně přetřená krása"

Originální text připravený pro: XXIII. Intenational Cycling History Conference

Roeselare, Belgie 24.-26. květen 2012

Burgova hobby-horse I.

Cyklistická sbírka Národního technického muzea v Praze byla v roce 1953 doplněna o jeden exponát, který nebyl ani koupen, ani darován, ale byl „legálně“ ukraden. Abych to objasnil, začnu trochu ze široka.

Paarové patří ke starým českým šlechtickým rodům. Od 15. století jejich význam vzrostl díky Martinovi Paarovi, který se stal nejvyšším poštmistrem v Uhrách. Tak započala tradice, v níž pokračovaly i následující generace. Vnuk Martina, Jan Kryštof, získal v roce 1630 dědičné poštmistrovství v celé Rakousko-Uherské říši, což byl výnosný obchod. Rod tuto službu provozoval prakticky až do doby, kdy pošta byla zestátněna (1720).

Další potomek Jan Karel Paar se zúčastnil napoleonských válek, Ludvík Paar se stal vyslancem ve Švédsku, mnozí členové rodu působili v diplomatických a vojenských funkcích. Alfons Paar (1903) zdědil v roce 1925 po svém otci Karlu Paarovi zámek v Bechyni, malebném jihočeském městě. Alfons Paar měl tři děti – Alfonse juniora (31. 5. 1932), Karla Paara (4. 1. 1934) a Eleonoru Paarovou (11. 5. 1937). Idylický život na zámku definitivně skončil po československém komunistickém puči v únoru roce 1948. Lidový soud v Týně nad Vltavou zajistil 25. března 1949 tamní majetek (rozhodnutí T 71/49-4), dalším rozhodnutím (T 71/49-18) určil, že „veškerý majetek Alfonse Paara (seniora – pozn. aut.), který utekl do ciziny, připadá státu.“ Při naplnění tohoto usnesení rozhodly Státní památková správa a další orgány mimo jiné o tom, že „1 kolo starodávné, dřevěné, odrážecí (2 kola vpředu, 1 kolo vzadu) 89 x 156 x 65“ bude předáno do sbírek Národního technického muzea (NTM). Muzeum převzalo předmět v roce 1953 (revers č. j. 10258/53) a zařadilo jej mezi exponáty své sbírky historických jízdních kol. Fotografie tohoto kola se objevila v reklamní brožuře o historii výroby jízdních kol, která vyšla v roce 1973. Ten snímek je velmi nekvalitní, ale přece jen dost zřetelný, aby hrál důležitou roli v našem příběhu (album: Burgova hobby horse I.). Ze snímku usuzujeme, že byl pořízen někdy v době, kdy se kolo dostalo do Národního technického muzea.  

V roce 1978 bylo rozhodnuto tento exponát „zrenovovat“, pak byl vystaven jako první v řadě sbírky jízdních kol. Ti, kdo kolo „renovovali“, pachatelé vskutku odporného činu, se podepsali na spodní části sedla iniciálami V. Š. a V. M. Dnes už nelze zjistit, kdo se za těmito písmeny skrývá (album: Burgova hobby horse III.). Výsledek je patrný z následujících obrázků. (album: Burgova hobby horse II.). Dřevěné části kola byly natřeny žlutým syntetickým lakem s červenými linkami, sedlo a opěra (the rest) byly pokryty umělou černou kůží, sedlo navíc ozdobeno třásněmi (fringe) na způsob motocyklu Indian či Harley-Davidson. Takto si někteří z vás tento exponát pamatují, pokud mu vůbec věnovali pozornost. Někdo tvrdil, že je to home-made machine (v lepším případě), někdo že je to replika.

Burgova hobby horse II.

Boží mlýny melou sice pomalu, ale jistě. Po společenském převratu v listopadu 1989, známém jako sametová revoluce, se nová československá politická reprezentace snažila napravit křivdy komunistického režimu. Mimo jiné také navracela protiprávně zabavený, či přesněji ukradený majetek zpět původním vlastníkům. Alfons Paar senior byl už bohužel mrtev, zemřel v roce 1979. Avšak jeho tři děti žily a o majetek se přihlásily. Karel Paar a Eleonora Paarová se dědictví vzdaly ve prospěch svého sourozence Alfonse Paara juniora. Ten získal rodový majetek zpět. Týká se to i zmíněného „odrážecího kola“, vystaveného v Národním technickém muzeu.

Ještě před tím, než byl hobby-horse navrácen panu Paarovi, prohlásilo ministerstvo kultury ČR 25. října 1991 hobby-horse za kulturní památku, neboť se jedná o jedno z nejstarších známých jízdních kol na území Československa. Což v praxi znamená, že musí zůstat v České republice. Následně byl hobby-horse vydán.

Sám jsem tehdy v muzeu jako externista zpracovával do té doby zanedbanou sbírku cyklistiky. K hobby-horse inv. č. 50 862  (109/9. 6. 89) jsem připsal: neznámá značka, pravděpodobně německé výroby. A la Burg? A la Schigart? Schigart je jednoduchý hobby-horse v muzeu v Olomouci.

Poté uzavřelo NTM s panem Paarem dne 15. ledna 1993 nájemní smlouvu na dobu neurčitou, na jejímž základě byl předmětný hobby-horse nadále bezplatně vystavena v expozici v Dopravní hale.

V listopadu 2008 se pan Paar rozhodl hobby-horse restaurovat a pak vystavit na zámku v Bechyni s tím, že je ochoten kdykoli jej zapůjčit do NTM při příležitost nějaké tematické výstavy.

O dalším průběhu svědčí smlouva z 16. 2. 2011, kterou se pan František Kratochvíl zavazuje tento hobby-horse restaurovat. Nutno říci, že pro pana Kratochvíla v jeho restaurátorské dílně pracuje externě Jaroslav Vožniak, náš přítel a muž, který restauroval prakticky všechna kola, která jsou dnes vystavena v nově otevřeném Národním technickém muzeu.

V červnu 2011 práce započaly. Tehdy opět přišel ke slovu zmíněný obrázek. Jsou na něm patrné původní ornamenty. Proto Jaroslav provedl sondy na několika místech, aby zjistil, co se skrývá pod žlutým nátěrem.

Burgova hobby horse III.

Vypadalo to nadějně. Velmi zajímavá se ukázala konstrukce sedla, které je odpružené. Tvoří je dvě desky, na té horní je připevněné listová pružina (album: Burgova hobby horse III.). A ještě řídítka, systém řízení a hřídel předních kol (album: Burgova hobby horse III.) .

Nebudu vás napínat a představím vám výsledek.

Burgova hobby horse IV.

A konečně, oč se jedná? Odpověď najdeme v katalogu výstavy „Fahr!rad“, která se konala od listopadu 2002 do dubna 2003 v Technickém muzeu Vídeň. Na straně 21 je kresba z pantentu, uděleného v roce 1824 Antonu Burgovi.

Burgova hobby horse V.

Na výstavě byly představeny čtyři hobby-horse Antona Burga, všechny ovšem na dvou kolech. Hobby-horse se třemi koly je podle všeho jediný dochovaný exemplář. Anton Burg, který ve Vídni ve Favoritenstrasse 73 vyráběl hospodářské nářadí, získal na tento typ hobby-horse proviligium na tři roky. Stroj deklaroval jako velmi stabilní, vhodný pro děti už od pěti let, na němž je jízda velmi zdravá.

Dnes tedy můžete Burgovu hobby-horse na třech kolech spařit v jižních Čechách na zámku v Bechyni. Podle všeho je to takřka kompletní stroj, na němž chybí zřejmě jen blatník zadního kola za sedačkou. Svědčí o tom otvory na rámu hobby-horse. Je to snad jediná vada na celém stroji.

(Obrázky pořízené během renovace - Jaroslav Vožniak, obrázky stroje po renovaci - Robert Štěrba)