J. SCHMID, A. Grandson, Suisse "raný volnoběžný systém" - Švýcarsko, po roce 1870