ROCHE velocipéde, Vallans, Francie – 1869

Tento velociped ROCHE frabicant mécanicien, Vallans 79, France – 1869 byl objeven ve Francii v roce 2010. Celý dlouhý čas předtím jsme si mysleli, že velociped na fotografii z fotoatelieru de Firmin Allaire je pouhým prototypem. Předpokládáme, že v tuto chvíli jsou známy pouze jeden nebo dva stroje vyrobené tímto výrobcem.