Velociped s volnoběhem - A.Boeuf, Francie (System NICOLET), 1869

A.Boeuf, Tarare Rhone, Francie - Systeme NICOLET Breveté S.G.D.C. Kresba volnoběžného systému je přiřazená k patentu s číslem 85439, podaným 15. května 1869 firmou Nicolet pro velociped se systémem s nezávislými pedály (volnoběžný systém). Rohatka (R) je přímo napojená na osu s pedály a pokud tedy jezdec šlape ve stejném směru jako šipka (F) pedály zabírají a otáčí hnacím kolem. Jakmile je tedy západka (G) přímo v záběru a tedy v zářezech rohatky, tak rotační pohyb pedálů je přenášen na toto hnací kolo. Jestliže jezdec přestane šlapat, západka se uvolní ze zářezů rohatky a kolo se stále točí směrem šipky (G).