Jan Kohout, vysoké kolo, Smíchov, Praha – okolo 1880